El Puig Sant Salvador de Guardiola

Bages
A l'oest del raval del Sellarès.
Ctra.C-37 z, prop del km. 86 camí del raval del Sellarès, direcció N-W, i després camí a l'esquerra.
371

Coordenades:

41.67929
1.75148
396082
4614922
08098-249
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
Medieval
XIV-XXI
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 066)
Fàcil
Lúdic
Privada
002201200CG91F0001QK
Jordi Piñero Subirana

Masia de dimensions mitjanes que ha conservat parcialment la tipologia tradicional, actualment molt transformada i adaptada com a casa de colònies. Es troba molt ben emplaçada al cim d'un turonet. Actualment el conjunt conforma un gran conglomerat de construccions adossades a la part sud i oest del cos residencial originari. Aquest és de planta rectangular, amb coberta a dues aigües. Consta de planta baixa i un pis. La façana principal, encarada a llevant, està parcialment arrebossada i pintada de blanc, però al nivell de la planta baixa s'ha deixat a pedra vista i conserva el portal i una finestra, les dues obertures amb llindes i brancals de pedra. Actualment té un porxo modern de fusta al davant. En general la resta de façanes també estan pintades de blanc i les finestres han estat remodelades, de manera que la casa ha perdut en bona mesura el seu aspecte tradicional. A l'interior, els baixos conserven alguns murs de pedra però, en general, la casa es troba força remodelada. Adossat al sud-est del cos principal hi trobem una antiga construcció, que va ser remodelada a la dècada de 1950 i coronada amb una barana en forma de marlets. A la part posterior de la casa els antics coberts s'han remodelat substancialment per adaptar-hi diversos espais per a la casa de colònies. I al sector sud el conjunt s'ha completat amb un bon nombre d'edificacions de nova construcció. Aïllada al nord-est de la casa resta una construcció de pedra (l'antiga pallissa) que ha estat restaurada i conserva conservat la tipologia constructiva tradcional. En diversos llocs de la casa i de l'entorn s'han introduït elements decoratius fets amb diferents tècniques artístiques, com ara mosaics de colors; també s'han col·locat elements d'ambientació lúdica, com ara tótems. Al costat del camí d'entrada es conserva un antic pou.

Inscripció a la llinda del portal: 1671.
Inscripció en una teula procedent de la pallissa: 1680.
Informació oral facilitada per Marc Sellarès.

Al segle XIV aquest mas era propietat de la rectoria de Sant Salvador, per això s'anomenava Puig de les Esglésies. L'any 1331 el rector, Pere Pasqual, procedeix a l'alliberament de tot homenatge i domini als homes del mas Puig (Podio de Eclesie). Aquests són Bernat Puig i Berenguer Puig, fills de Guillem Puig i de Maria, i també tots els seus fills que puguin néixer. Tots ells queden lliures d'anar on creguin oportú (CAPDEVILA, 2006: 36). En el fogatge e 1553 ja consta com a resident al mas una persona amb un altre cognom: Joan Calafell. Al segle XVII la casa es devia ampliar substancialment. Almenys dues inscripcions d'aquest segle ho testimonien. Als segles XVIII i XIX va continuar sent un mas important. La casa va ser reformada substancialment a la dècada de 1950. L'any 1999 la va comprar el suís Peter Schwab, el qual hi ha tirat endavant un ambiciós projecte de casa de colònies, per la qual cosa s'han portat a terme un bon nombre de reformes i ampliacions a tot el conjunt.

CAPDEVILA PLANS, Jaume (1997). Quaderns de la Guíxola, núm. 5 (gener de 1997), Cercle Cultural la Guíxola, Sant Salvador de Guardiola, P. 23.
CAPDEVILA I PLANS, Jaume (2006). Castell de Guardiola. Els orígens de Sant Salvador de Guardiola. Segles X-XIV (premi Excursionisme 2004), Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa, p. 36, 83, 86.
Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 066).