La Cogullada Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector est del terme municipal
A 740 metres de la carretera BV-4401, punt quilomètric 17'000.

Coordenades:

41.98748
1.99358
416634
4648876
08255-57
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 011A00063
Jordi Compte i Marta Homs

La Cogullada es troba situada al sud-est de la masia de Serra de Degollats.
Es tracta d'una casa de planta rectangular, formada per planta baixa, un pis i golfes amb teulada de doble vessant i aigües a les façanes laterals. Està construïda amb murs de maçoneria de pedra, cantonades diferenciades i amb els murs parcialment arrebossats.
La façana principal, orientada al sud, presenta un portal emmarcat amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta. A l'esquerra del portal hi ha una finestra quadrada emmarcada amb fusta. Tant al primer pis com a les golfes s'hi obren dues finestres per planta, emmarcades amb brancals de maó i llinda de maó pla.
A la façana est s'hi adossa un cos de teulada d'una vessant al llarg de tota la planta baixa. Al primer hi ha una finestra quadrada emmarcada amb fusta i un cos sobresortint a la dreta amb una finestra emmarcada amb maó a nivell de golfes.
La façana nord presenta un doble accés a les corts, emmarcat amb brancals de pedra i coronat amb una única llinda de fusta; dues finestres al primer pis i una petita finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. A pocs metres d'aquesta façana hi ha dos volums d'estructures agropecuàries: els coberts i la pallissa.
La façana oest presenta una porta a la qual s'accedeix a partir d'una escala amb graons de pedra. A la planta baixa hi ha una finestra moderna i a nivell de golfes s'hi obre una finestra emmarcada amb maó.