La Codina Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 1100 metres per pista asfaltada i camí rural de la carretera BV-4602, punt quilomètric 1'750.

  Coordenades:

  41.98528
  2.21849
  435262
  4648437
  08100-98
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVII-XX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Sí, IPA
  Restringit
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01200004
  Jordi Compte

  La Codina es troba situada en un pla elevat en la vessant sud d'un serrat allargat que delimita el terme municipal, a l'oest del Pradell de l'Alzina.
  Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb nombrosos volums adossats al voltant, corresponent els de l'extrem est amb la masoveria. Està bastida amb murs arrebossats de maçoneria de pedra i parts de tàpia a la meitat superior. La teulada és de quatre vessants i està coronada amb una petita torre que dóna llum a l'interior.
  La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal d'arc de mig punt adovellat i dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Tant al primer pis com a les golfes hi ha tres balcons, en el cas del primer pis emmarcats amb pedra bisellada i el central amb la inscripció "ISIDRO CODINA 1689" gravada a la llinda amb una creu intercalada. A l'esquerra hi ha un volum adossat amb un portal d'arc rebaixat a la planta baixa i una galeria al primer pis formada per tres obertures d'arc de mig punt geminat amb un element decoratiu suspès enlloc del pilar interior. A la dreta hi ha un volum adossat amb un portal emmarcat amb brancals de pedra treballada a la planta baixa i una galeria de tres obertures d'arc de mig punt al primer pis. Encara més a la dreta hi ha els volums adossats que corresponen a la masoveria.
  La façana est es troba dominada per la masoveria, adossada a l'est de la masia i amb un petit pati tancat entre ambdós edificis. La masoveria està formada per diversos volums, coronada amb teulada de doble vessant i conté un portal amb les inicials RC i la data de 1887 inscrits a la clau.
  Les façanes nord i est es troben dominades per volums adossats, en el cas de la façana nord per la capella de la Santa Creu i contenen únicament algunes finestres, parcialment cobertes de vegetació.

  La Codina es troba documentada en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat
  per les corts de Cervera de l'any 1360. També apareix documentada en una donació del mas que va Fer Francesca de Codina l'any 1398. En aquest document es fa una relació força detallada de la seva composició: "cases, honors, possessions, aigües, fonts, deveses, muntanyes, planes, ingressos i despeses, arbres de diferents espècies, rendes, censos, prestacions, parts de collita, pallers, bestiar gros i menut, masoveries, bordes, estris de fer pa i vi, i eines per treballar la terra".

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.