Caseta de la Codina Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 1800 metres per camí rural de la carretera BV-4601, punt quilomètric 5'800

  Coordenades:

  41.98256
  2.21595
  435049
  4648137
  08100-99
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVIII-XIX
  Regular
  En diversos punts els murs de tàpia es troben malmesos i les estructures adossades es troben parcialment aterrades.
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A02000016
  Jordi Compte

  La Caseta de la Codina està situada en un pla elevat entre camps al sud-oest de la Codina i al nord-est de Vilanera.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis i un volum adossat al nord, ambdós bastits amb murs de maçoneria de pedra a la part inferior i de tàpia a la superior, amb cantonades delimitades amb pedra treballada. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al nord, conté dues parts diferenciades. A l'esquerra hi ha un mur de tàpia amb un portal amb brancals de pedra treballada que dóna accés a un pati delimitat amb murs de tàpia, en alguns punts completament enrunats, i a la dreta hi ha el volum adossat amb els murs arrebossats i una finestra a nivell de primer pis. Al fons del pati, en la façana del volum principal hi ha un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta a la planta baixa i una finestra al primer pis. A la dreta hi ha adossades estructures bastides amb obra vista i parcialment aterrades.
  La façana est mostra en primer pla i a la dreta al mur que tanca el pati i al fons el volum adossat, amb dues obertures emmarcades amb maó i llinda de fusta que antigament eren portals i ara són finestres. A la part esquerra de la façana, que correspon al volum principal, hi ha una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta a nivell de primer pis.
  La façana sud conté tres finestres a nivell de planta baixa i una al primer pis, alguna de les quals amb llinda de fusta, a més d'una part a l'extrem dret bastida amb obra vista.
  La façana oest es troba dominada per les estructures adossades bastides amb murs d'obra vista i parcialment aterrades. Per sobre, al nivell de primer pis hi ha dues finestres al volum principal.

  La Caseta de la Codina es troba documentada en els llistats de cases que pagaven talla a la parròquia de Sant Cristòfol de Vespella dels anys 1681, 1719 i 1738.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.