El Riquer Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 1000 metres per pista asfaltada i camí rural de la carretera C-17, punt quilomètric 66'100

  Coordenades:

  41.97888
  2.23397
  436538
  4647715
  08100-100
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVIII-XX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01200032
  Jordi Compte

  El Riquer es troba situada en un pla entre camps de conreu a l'oest de la carretera C-17 i al nord-oest del mas Serí.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes, un volum adossat a l'est i diverses estructures al voltant. Està bastida amb murs arrebossats, de maçoneria de pedra i parts de tàpia, amb cantonades de carreus treballats vistes. La teulada és de quatre vessants tant en el volum principal com en l'adossat a l'est.
  La façana principal, orientada la sud-est conté a nivell de planta baixa una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i un portal d'arc rebaixat emmarcat amb pedra treballada i amb una decoració en relleu a la clau que consisteix en la data de 1796 emmarcada amb sanefes i motius vegetals. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, les dues amb una creu decorada a mode de custòdia inscrita a la llinda. A les golfes hi ha dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Sobresortint a la part dreta de la façana hi ha el volum adossat, de major alçada i on destaca una galeria al primer pis amb nou obertures d'arc apuntat, cinc dels quals a la façana sud-est i dos a les façanes sud-oest i nord-est.
  Les façana nord-est, que mostra el volum adossat a l'esquerra, un cos adossat al centre i part del volum principal a la dreta, i la façana nord-oest, contenen nombroses obertures, totes sense elements destacables en l'emmarcament.
  La façana sud-oest té al davant un pati estret, delimitat per diverses estructures bastides majoritàriament amb murs d'obra vista i amb un portal d'accés al sud-oest emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta. Pròpiament a la façana hi ha tres obertures per nivell, entre les que hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada al primer pis, dues de les quals compartint monòlit en un brancal.
  Uns metres al sud-oest de la masia, en un pla situat a un nivell superior hi ha la cabanya, bastida amb murs de maçoneria de pedra i teulada de doble vessant, i amb un obertura d'arc de mig punt a la façana principal, orientada al sud-oest.

  El Riquer es troba documentada al voltant de l'any 1415, en un llistat de cases de la parròquia de Sant Andreu de Gurb i en els fogatges de 1497 i 1553.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.