La Casica
Folgueroles

  Osona
  Camí ral de Vic a Olot – Pujada de la Serra
  Emplaçament
  A la banda de ponent del terme municipal, al nord-oest de l’ermita de Sant Jordi i al costat de ponent de la carretera C-25
  489 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.94925
  2.28962
  441121
  4644386
  Número de fitxa
  08083 - 14
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XIX / XX
  Estat de conservació
  Regular
  La masoveria presenta tant la coberta com les obertures degradades.
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 34843
  Accés
  Fàcil
  Residencial - productiu
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 08082A00100060
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Conjunt arquitectònic format per l’antiga masoveria, la casa dels propietaris i diversos volums auxiliars destinats a les tasques agrícoles. La masoveria és de planta rectangular i està formada per dos volums adossats, amb les cobertes de teula àrab de dues vessants i els careners perpendiculars a la façana principal, que està orientada a migdia. Consta de planta baixa i pis. El volum de llevant correspon a l’habitatge i compta amb un ràfec de maons sostingut amb mènsules i bigues de fusta, disposat a tot el perímetre de la construcció. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta dels paraments. Destaca el portal d’accés principal, d’arc rebaixat bastit amb maons i emmarcat amb carreus de pedra. Damunt seu hi ha un gran finestral rectangular, delimitat amb una barana de fusta força degradada. La construcció presenta els paraments arrebossats. El volum de ponent, destinat a les tasques agrícoles i ramaderes, compta amb un ràfec sostingut amb llates i bigues de fusta. Destaca un gran portal d’arc de mig punt bastit amb maons, situat a la façana principal. La resta d’obertures són rectangulars, de grans dimensions i tancades amb portes de fusta. De la façana de ponent destaca una escala de fusta exterior, que dóna accés a la primera planta. La construcció està bastida amb maons i pedra lligada amb abundant morter de calç.

  La casa dels propietaris està situada a la banda nord-oest de la masoveria. És de planta irregular i està formada per tres volums adossats. El principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de teula àrab disposat a tot el perímetre de la construcció. En general compta amb obertures rectangulars, emmarcades amb el mateix tipus de revestiment que cobreix la resta dels paraments. La façana principal presenta tres finestrals geminats disposats als laterals del portal d’accés. Totes aquestes obertures estan emmarcades amb un aplacat de pedra. Al pis, damunt del portal, hi ha un gran finestral amb sortida a un balcó simple i coronat amb un voladís de dues vessants de teula àrab, sostingut amb una encavallada de bigues de fusta. Adossat a la banda de ponent hi ha un volum rectangular amb teulada de tres vessants i distribuit en planta baixa i pis. Presenta una doble galeria formada per cinc arcs de mig punt i disposada en els dos nivells. Les obertures de la planta baixa estan tancades amb vidre, mentre que les del pis estan obertes a l’exterior i delimitades amb baranes decorades amb gelosia. Adossada a l’extrem sud-est del volum principal destaca la capella. És de planta semicircular, amb teulada de tres vessants i coberta amb una petita volta. Presenta un portal d’accés rectangular i dos òculs. Està dedicada a la Puríssima Concepció i compta amb un petit altar amb la imatge de la Verge i el mobiliari de fusta. Tots els volums que conformen la construcció tenen els paraments arrebossats i emblanquinats.

  El conjunt està situat a l’anomenat veral de baix del terme. Antigament, la masoveria comptava amb un gran finestral d’arc rebaixat situat al pis, que posteriorment fou reformat amb l’obertura rectangular que s’observa actualment. El volum de ponent fou engrandit, donat que en orígen comptava amb una teulada d’un sol vessant.

  ARUMÍ, Pilar; AUTET, Lluís; BOVER, M. Àngels; HOMS, Maria; HOMS, Rosa; MOLIST, Bernat; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; SELLABONA, Cesca (2021). Folgueroles, batecs d’un poble. Història gràfica del darrer segle. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 94, 114.

  GAVÍN I BARCELÓ, Josep M. (1984). Osona. Col. Inventari d’esglésies, 15. Barcelona: Pòrtic, p. 48, 266.

  GRIÑÓ I MÀRQUEZ, Damià (2013). Memòria del control arqueològic realitzat al projecte de línies de mitja tensió a 20 KV i 40 KV per derivació de la ER 1038 “Vic” als suports T-140R i T-143R de la línia existent Taradell-Sant Pere de Torelló. Termes municipals: Folgueroles i Vic (Osona). Consultat des de http://calaix.gencat.cat/handle/10687/7709/

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 d’octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació M.03.