La Casanova Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector central del terme municipal
A 840 metres de la carretera C-154, punt quilomètric 37'050.

Coordenades:

42.01341
1.99052
416414
4651758
08255-75
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 005A00023
Jordi Compte i Marta Homs

La Casanova es troba situada prop del camí que comunica la resclosa del molí d'Escrigues amb l'hostal de Sant Cristòfol, al nord-est de cal Mestre.
Es tracta d'una casa de planta rectangular, formada per planta baixa, un pis i golfes i teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior. Està construïda amb murs de maçoneria de pedra arrebossats i cantonades diferenciades. Al volum principal s'hi adossen dos cossos, un a la façana sud i l'altre al vèrtex sud-est, els dos amb teulada de doble vessant i amb diferent alçada.
La façana principal, orientada al sud, queda tancada per un cos que sobresurt perpendicularment, a la dreta de la façana, on s'hi obren diverses obertures, un mur, una porta de lliça amb barbacana de doble vessant i diverses estructures agropecuàries, formant un pati. A la planta baixa hi ha un portal d'accés emmarcat amb brancals i llinda de pedra bisellada i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha dos balcons, emmarcats amb brancals i llinda de pedra bisellada, que comparteixen base i barana. A les golfes s'hi obren dues finestres emmarcades amb pedra treballada.
A la façana est s'obren dues finestres emmarcades amb pedra brancals i llinda de pedra bisellada i ampit de pedra al primer pis i una finestra emmarcada amb brancals de pedra a les golfes.
Adossat a la façana nord hi ha un pou o cisterna recoberta amb pedra i amb teulada d'una vessant sostinguda per pilars de pedra, formant un porxo, al qual s'accedeix a través d'una escala. En aquest porxo també hi ha una porta d'accés a l'interior emmarcada amb pedra bisellada. A les golfes s'obren dues finestres reformades.
A la façana oest i a nivell de primer pis s'hi obren tres finestres, dues de reformades i una emmarcada amb brancals i llinda de pedra bisellada. A les golfes s'hi obre una finestra reformada. Davant d'aquesta façana hi ha una gran estructura agropecuària, construïda amb pedra i obra i teulada de doble vessant.

La Casanova es troba documentada a finals del segle XIV o principis del XV formant part d'una batllia de la cambreria de l'Estany amb el nom de Batllia del mas Casanova, al castell de Merlès, que englobava peces de terra que tenien els hereus del masos Casanova, Amat, Trui, Bonells, Quers, Soler i Fàbrega. Torna a aparèixer documentada al segle XVI, en el fogatge de 1553, amb el nom de mas Casanova. L'edifici actual fou construït probablement als segle XVIII amb importants ampliacions i reformes posteriors.

IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.
ROCAFIGUERA, Francesc de (1987). "El capbreu de la cambreria de Santa Maria de l'Estany de temps del cambrer Antoni Bet". Ausa, volum 12, núm. 118-119. 1987.