La Casanova Dosrius

Maresme
Veïnat de Gemir, 3 - Zona de Dosrius
Al sud-oest del nucli urbà de Dosrius, a la plana de Coll de Bocs, darrera del polígon La Surera
114m

Coordenades:

41.57807
2.39842
449851
4603106
08075-84
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 002017200DG40D
Adriana Geladó Prat

Masia aïllada formada per dos cossos adossats que li confereixen una planta rectangular. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, que està orientada a migdia. Consta de planta baixa i dos pisos. La façana principal presenta un portal d'accés d'arc rebaixatn adovellat, amb els brancals bastits amb carreus de pedra. Al seu costat hi ha un altre portal rectangular, emmarcat en carreus i amb la llinda plana de perfil romboïdal. La resta d'obertures de planta baixa es corresponen amb finestres rectangulars protegides amb baranes de ferro. Al primer pis hi ha quatre finestrals rectangulars amb sortida a quatre balcons simples, amb les llosanes motllurades i baranes de ferro. En darrer terme, a la segona planta, destaca una galeria d'arcs de mig punt sostinguts amb pilars amb les impostes en relleu, i barana de balaustrada d'obra. Destaca, al bell mig del parament, un rellotge de sol datat l'any 1970. Adossat a la façana de ponent hi ha un porxo cobert amb teulada d'un sol vessant i bigues de fusta, sostingut amb pilars. A la façana de llevant, en canvi, hi ha l'altre volum. És de planta rectangular, organitzat en un sol nivell i cobert per una terrassa plana, delimitada amb balaustrada d'obra. Tant a la façana principal com a la posterior compta amb dues grans obertures d'arc rebaixat. La construcció presenta els paraments arrebossats i emblanquinats. La façana principal està rematada amb un canaló de tortugada. Davant de la façana principal hi ha una era de planta irregular bastida en cairons, i delimitada per un mur de paredat.

La primera referència documental de la masia la trobem en un plànol cadastral dels termes de Dosrius i Canyamars elaborat l'any 1853. Poc després, en una relació de les cases que existien a Dosrius consultada a finals del segle XIX pel rector Gaietà Viaplana, consta que l'any 1897 hi havia una casa anomenada "Casanova" dins del veïnat de Dosrius. És força probable que l'edifici actual respongui a una reforma i ampliació duta a terme a finals del segle XIX o principis del XX, a partir d'un edifici més petit. Alhora, la data del rellotge de sol fa referència a una altra reforma, la qual inclouria la construcció dels balcons de la planta pis. En els darrers temps, a la masia hi havien hagut masovers.

ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RR.15/095. RAMIS NIETO, Josep. "Cases a Dosrius (1632-1897)". A Dosrius. Una visita al passat. 1 de novembre de 2017. Bloc. Accés el 27 de setembre de 2017.