La Casa Vella
Santa Eulàlia de Ronçana

  Vallès Oriental
  Camí de la Casa Vella
  Emplaçament
  Des de la carretera de Bigues, cal seguir pel camí de terra que hi ha davant la gasolinera

  Coordenades:

  41.64638
  2.23305
  436132
  4610799
  Número de fitxa
  08248 - 125
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIV-XX
  Estat de conservació
  Regular
  La part del molí es troba en estat ruïnós.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001217600DG31B0001HH
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem S.L.

  La Casa Vella és un edifici al costat del qual hi havia un molí fariner medieval del qual en queden pocs vestigis. Aquests estan situats a la part nord, on s'observen restes de murs en "opus spicatum" que es prolonguen vers a ponent en la que hauria estat la bassa. És probable que en la mateixa riuada que s'emportà el molí la casa quedés força afectada. Per aquest motiu, la construcció actual presenta una composició irregular, amb elements que no presenten la seva ubicació original.

  A migdia hi ha situat el volum principal, de planta rectangular i dues crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons dos eixos d'obertures; a la planta baixa hi ha un portal d'arc escarser arrebossat i una finestra d'arc pla de pedra carejada. Al pis n'hi ha una d'arc pla de pedra carejada amb la llinda inscrita "JOAN BARBANY/ ME A 1727 FE" i el brancal: "A 13 DE MARS / LANY 1623". L'altra finestra del pis té la llinda de pedra gravada amb l'anagrama IHS. A nivell de les golfes hi ha dues finestres, una d'arc pla i l'altra d'arc escarser arrebossats. De la façana de migdia d'aquest cos destaca un finestral d'arc pla de pedra carejada amb l'intradós motllurat. Sota d'aquest comença una escala exterior adossada a la façana, que permet accedir directament al pis per un portal d'arc de mig punt arrebossat. A la planta baixa trobem un portal d'arc pla arrebossat des d'on s'observen les espitlleres del mur de ponent. La part de ponent d'aquest volum respon a un afegit posterior. A tramuntana del primer volum hi ha un volum perpendicular que es prolonga per llevant. La seva façana està encarada amb la del primer, a la façana de migdia. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les obertures de la façana són totes d'arc pla arrebossat, entre les que s'hi intercala un contrafort. A la façana de tramuntana s'observa una finestra d'arc pla de pedra tapiada, amb la data "1699" inscrita. En aquest tram de paret, s'observa el parament d'encofrat de tàpia, que denota certa antiguitat. Sota d'aquest hi ha una part del mur de pedra disposada en espiga, vestigi del molí antic. El revestiment dels murs es manté arrebossat.

  La primera notícia que tenim del molí d'en Barbany la trobem en el fogatge de l'any 1497, tot i que per les seves característiques, sembla que els seus orígens són anteriors. La família Barbany va residir en una casa al costat del molí fins que l'any 1777 una riuada s'emportà el molí. Des d'aleshores, es van construir una casa i un molí en una part més elevada de la població, quedant aquesta casa com a masoveria. A partir d'aleshores, per diferenciar-la de la segona, se l'ha denominat la Casa Vella. Des de finals del segle XIX hi viu la família Vila.

  CANTARELL, C.; CIURANS, X. (2010). El patrimoni històric de Santa Eulàlia de Ronçana. Santa Eulàlia de Ronçana: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.