La Barraca
Lluçà

  Osona
  Sector nord-oest del terme municipal
  Emplaçament
  A 6950 metres per pista asfaltada i pista forestal de la carretera C-154, punt quilomètric 37'200

  Coordenades:

  42.07987
  2.01188
  418268
  4659116
  Número de fitxa
  08109 - 32
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  Algunes de les estructures adossades es troben en estat de ruïna i els interiors s'han malmès a causa del desús.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad: 08108A014000030000BI
  Autor de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  La Barraca està situada a la vall de la riera de Merlès, en un punt lleugerament elevat a l'est de la riera i al nord del rec de Cabres Mortes, i al sud-oest de Vilartimó. Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis bastit amb murs de maçoneria de pedra, amb parts de tàpia i parcialment arrebossats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior. La façana principal, orientada a l'oest, conté un cobert adossat a l'extrem esquerre, tancat amb un mur de maçoneria de pedra al nord i amb obra vista a la resta. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta, i al primer pis dues finestres emmarcades amb maó i llinda de fusta. A la dreta hi ha una estructura en runes bastida amb murs de maçoneria de pedra. La façana sud conté un mur d'obra vista adossat a la façana a nivell de planta baixa, on hi ha una porta reformada. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta. La façana est, com la sud, conté un mur d'obra vista adossat a nivell de planta baixa, on hi ha diverses obertures reformades. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb maó, dues de les quals amb llinda de fusta. La façana nord conté un portal emmarcat amb maó i llinda de fusta a la planta baixa i dues finestres emmarcades amb maó al primer pis.

  Edifici inclòs al Catàleg de masies i cases rurals (Pla Especial Urbanístic 2014).

  La Barraca, antiga masoveria de Vilartimó, es troba documentada en el llistat de cases de la parròquia de Lluçà i sufragànies de 1793, i en canvi no apareix en el cadastre de 1716, pel que s'ha de suposar que és una edificació del segle XVIII.

  AJUNTAMENT DE LLUÇÀ (2014) Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Pla Especial Urbanístic (text refós). Lluçà: Ajuntament de Lluçà.

  BACH, Mn. A. (2003) Engrunes de l'arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà. Parròquies del Lluçanès.

  Cadastro de las casas de Llussà terme de Llussanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.