Jaciment paleontològic d'Òdena
Òdena

  Anoia
  Plaça Major, 2
  Emplaçament
  Terme municipal d'Òdena

  Coordenades:

  41.60651
  1.642
  386842
  4606980
  Número de fitxa
  08143 - 331
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Jaciment paleontològic
  Paleozoic
  Cenozoic
  Estat de conservació
  Regular
  En tractar-se de diversos llocs del terme sempre està supeditat a alteracions.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. 12810
  Accés
  Fàcil
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament d'Òdena. Plaça Major, 2
  Autoria de la fitxa
  Lluís Pedraza i Jordana

  Jaciment paleontològic. Associació faunística: Harpatocarcinus punctulatus, Neptunus catalanicus, Actinacis cognata, Astreopora tecta, Caulastrea pseudoflabellum, Careiphylia octopartita, Plascosmilopsis bilobulatus, Stylophora contorta, Parisis d'achiardii, Acropora bancellsi, Cyclolitopsis patera, Dictyaraea octopartita, Stylocoenia taurinensis, Goniapora rudis, Pattalophillia cycolitoides

  ÁLVAREZ, G. (1993). Cnidaris fòssils de la conca d'Igualada. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, Barcelona. BATALLER, J. R. (1949): "La Paleontología en Igualada", Miscellanea Aqualatensia, núm. 1, Centro de Estudios Comarcales de Igualada, Igualada, p. 68-71. DE RENZI DE LA FUENTE, M. (1974): "L'eocèn marí de la comarca de l'Anoia", Miscellanea Aqualatensia, núm. 2, Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, Igualada, p. 11-27. GÓMEZ, J. (1989). Decàpodes fòssils d'Espanya (Decapoda Cretaci-Plistocè) conservats al Museu de Geologia de Barcelona. Catàleg de col·leccions, 1. Museu de Geologia, Barcelona. ROMERO I MARSAL, Josep (1997): "Els foraminífers bentònics del Puig Aguilera", Miscellanea Aqualatensia, vol. VIII, Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, Igualada, p.257-311. ROMERO I MARSAL, Josep (1999): "Prematura aparició de microfauna, suposada històricament característica de l'eocè superior, a la conca d'Igualada", Miscellanea Aqualatensia, vol. IX, Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, Igualada, p.83-107. VIA, L. (1969): "Crustáceos decápodos del eoceno español", Pirineos, 91-94, CSIC, Jaca, p. 3-479.