JACIMENT EPIPALEOLÍTIC D'OBIOLS Avià

Berguedà
Camí de La Plana a Obiols. Obiols. 08610 AVIÀ
Al camí de La Plana a Sant Vicenç d'Obiols, a l'esquerra.

Coordenades:

42.05914
1.8688
406403
4656962
08011-153
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Paleolític
Neolític
Regular
Inexistent
11740, nº 6 d'Avià
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 006A00039
María del Agua Cortés Elía

Davant d'una balma o cornisa de pedra sorrenca allargassada i de considerables dimensions, que es troba abans d'arribar a l'església de Sant Vicenç d'Obiols venint de la Plana, hi ha una explanada situada en un encreuament de camins. En aquest lloc s'han fet troballes en superfície de material lític en quantitats considerables.

(Referència topogràfica de la Carta Arqueològica: 31TDG065574).

Després de la localització de diferents troballes en superfície realitzades per Martí Vilarrasa l'any 1985, el Sr. Carreras de Berga va fer prospeccions superficials i en trobar altres restes de material lític al lloc, ho notificà a l'arqueòleg Rafael Mora de la Universitat Autònoma de Barcelona, que va realitzar una excavació d'urgència entre el 17 i el 21 de juliol de l'any 1996. L'excavació constà de quatre sondejos externs a la balma i un intern, detectant-se una estratigrafia poc potent de material sorrenc disgregat de la roca mare superior. A part del material superficial remogut, un únic estrat arqueològic aportà un conjunt de material lític comparable al del jaciment de La Font del Ros de Berga: talles de quars, suports molt petits fets amb sílex de baixa qualitat, ascles, còdols petits amb cúpula marcada i absència d'indústria laminar. Els materials de l'excavació realitzada per Rafael Mora es troben: una part al departament de prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, i altra part al dipòsit del Servei d'Atenció als Museus Pedret (Girona). Els materials trobats pel Sr. Carreras es troben al seu domicili particular. Aquest jaciment es troba al costat d'un altre jaciment que s'ha inventariat a la Carta Arqueològica amb el nº 6394, nº 2 d'Avià i anomenat Roca de la Guineu.

Fitxa nº 6 de la Carta Arqueològica del Berguedà-Avià (1999).