ROCA DE LA GUINEU Avià

Berguedà
Camí de La Plana a Obiols. Obiols. 08610 AVIÀ
Al camí de La Plana a Sant Vicenç d'Obiols, a l'esquerra.

Coordenades:

42.05726
1.86938
406448
4656752
08011-122
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Neolític
Regular
Legal
BPU i ZEA. POUM Avià, DOGC 12/07/2011
6394, nº 2 d'Avià
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 006A00039
María del Agua Cortés Elía

Es tracta d'un jaciment arqueològic que es troba a peu del camí que porta a l'església de Sant Vicenç d'Obiols des de La Plana. Una gran roca de pedra sorrenca que forma cap al costat sud una balma o cornisa allargassada i de dimensions considerables que es troba mig tapada per verdissa i que va proporcionar diferents materials en troballes en superfície.

(Referència topogràfica de la Carta Arqueològica: 31TDG065574).

El jaciment va ser identificat pel Sr. Martí Vilarrasa de Puig Reig pels volts de l'any 1985 a partir de diferents troballes en superfície formades per fragments de sílex i ceràmica, entre els que destaca un fragment de ceràmica cardial. Els materials trobats per Martí Vilarrasa es troben dipositats al seu domicili: c/ Pau Casals, 25 Puig Reig. Aquest jaciment es troba al costat d'un altre jaciment que s'ha inventariat a la Carta Arqueològica amb el nº 11740, nº 6 d'Avià i anomenat Jaciment Epipalelític d'Obiols.

Informació oral del Sr. Martí Vilarrasa.
Fitxa nº 2 de la Carta Arqueològica del Berguedà-Avià (1991).