Jaciment dels Segarresos Santa Maria de Miralles

Anoia
Sector sud del municipi. Al camí de Can Segarresos a Sant Magí
A 100 m. al N. Mas Els Segarresos
571

Coordenades:

41.48082
1.48888
373839
4593237
08257-56
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Paleolític
Medieval
Visigot
Regular
Legal
NNSS Ajuntament 2002
IPAC 7553
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. Cad.: 08257A01000046
F. Xavier Menéndez

Petit taller de sílex o lloc d'habitació a l'aire lliure ubicat a uns 100 metres al N. de la masia dels Segarresos (Fitxa 39), en un context de bosc de pins, a prop d'uns camps de conreu de cereals.
L'any 1985, durant la visita efectuada a aquest lloc per tal d'evidenciar l'existència d'aquest taller, es localitzaren alguns esclats de sílex en dos sectors
- Aproximadament a uns 100 metres al nord de la masia, uns esclats de sílex molt patinats,barrejats amb fragments de ceràmica cuita a foc oxidant i de pasta bicolor i monocroma, així com també de terrissa gris medieval. L'aspecte de la ceràmica oxidant és de tradició tardoromana o de l'Alta Edat Mitjana, com la de Coromines d'Aguilar de Segarra (Bages).
-Tres esclats de sílex i varis fragments de sílex en brut, localitzats en el camí que mena al Coll del Camp o dels Segarresos.
No s'aprecià cap tipus d'estructura arquitectònica.
L'any 1991, durant la visita al jaciment amb motiu de la revisió de la Carta Arqueològica, es localitzaren alguns fragments ceràmics superficials i algun fragment de sílex en el camí que mena al Coll del Camp o dels Segarresos. També es localitzaren esclats de sílex en una zona boscosa situada uns 100 metres al nord de la masia dels Segarresos i alguns esclats en el camp llaurat de darrera la masia, com a uns 70 metres al nord.
Es tracta de dos jaciments, segons la Carta Arqueològica (IPAC) (1991)
- Centre de producció o taller de Sílex. Paleolític
- Jaciment desconegut medieval (des de època visigòtica a segle XIII. 401-1230)

No hi ha restes visibles. Actualment és una explotació agropecuària.
Hi ha materials al Museu Comarcal de l'Anoia (Núm. de referència: M-321) i al Museu de Vilafranca del Penedès

Fitxa de la Carta Arqueològica. Inventari del Patrimoni Cultural Immoble. Patrimoni Arqueològic. Num. 7553. 1985 (rev. 1991)