Jaciment de la Plaça Jaume I, núm. 8 - 10 Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Plaça de Jaume I, 8 - 10

Coordenades:

41.34728
1.69643
390944
4578129
08305-201
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
Modern
XV-XX
Regular
sota les estructures d'un edifici.
Legal
Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
Si:CC.AA 46 i 7532
Restringit
Productiu
Pública
Ajuntament de Vilafranca del Penedès (C. de la Cort, 14).
Jordi Montlló Bolart

Troballa de part de la zona de producció ceràmica de la Vilafranca medieval i moderna. Arrel de les obres d'aquest edifici de la plasça Jaume I, s'han pogut documentar diverses fases i estructures:
-3 dipòsits de forma quadrangular/rectangular. Reompliment format per restes quantioses de "càntirs de Vilafranca", bàsicament es tracta de terrissa grisa - negra amb decoracions típiques, incises i en relleu de motius florals - vegetals i geomètrics.
-1 pou de 1,5 m de diàmetre aprox i més de 2 m de fondària. Reompliment amb ceràmica negra dels "càntirs de Vilafranca" i altre terrissa comuna. L'estructura fou destruïda durant les obres i es perdé força informació arqueològica.
-1 mur d'època moderna (S.XVIII ?), sense context clar.
-1 sitja amortizada amb una gran quantitat de materials ceràmics de defectuosa cocció, en dos abocaments diferenciats com a mínim. Un abocament de textura sorrenca, amb materials de blava catalana, reflexes metàl·lics i "blanc cobalt" (S.XVII-XVIII), excavat parcialment; un segon abocament uniforme de cendres i una major quantitat de materials: blava catalana, escudelles amb orelletes, reflexes metal·lics, peces de forn (peus - suports), plats decorats, càntirs i altres (S.XV/XVI/XVIII).
-1 nivell general de colmatació del sector amb materials diversos: ceràmica, runa, fauna, pedra obrada...
El conjunt dels materials recuperats, majoritàriament ceràmics, tenen una cronologia que abraça els segles (XV-XX).

Cal relacionar aquestes troballes amb les sitges del "Bar Ze" i les voltes dels forns cantiners localitzades durant les obres de fonamentació del "Restaurant L'Anxaneta".

La secció d'arqueologia del museu, va fer un seguiment preliminar de les obres de construcció del nou edifici de "Les Aigües", la setmana del 7 al 11 de maig de 1990. A continuació es va fer una excavació d'urgència en dues fases: del 16 al 21 de maig de 1990 a càrrec de Josep Pou i Antonio Aguilera, i del 22 al 31 del mateix mes, a càrrec de Joan Manel Garcia.

Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
ROMEU, Jordi (1990). "Detectades restes arqueològiques al solar del futur edifici de les aigües", dins El 3 de Vuit, 18 de maig de 1990, pàg. 25.