Jaciment de Can Ferrers de Baix
Matadepera

  Vallès Occidental
  Carrer del Mas Ferrers, 4
  Emplaçament
  Urbanització Les Pedritxes
  528

  Coordenades:

  41.61471
  2.00331
  416960
  4607479
  Número de fitxa
  08120 - 92
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Modern
  Segle
  XV-XVII
  Estat de conservació
  Regular
  No s'ha realitzat cap intervenció; i, per tant, no es pot saber si hi ha restes i en quin estat es troben.
  Protecció
  Legal
  BPU
  Tipologia B de la normativa específica pels elements arqueològics (Fitxa número 54 del Catàleg de Béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  7077404DG1077N0001PY
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  En el Catàleg municipal es considera que la dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta la masia-residència de Can Ferrers de Baix, pot remuntar-se al principi de l’Edat Mitjana, per tant la continuïtat  en la utilització d’aquesta  zona la converteix en un espai d’interès arqueològic, ja que alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles. L’espai d’interès arqueològic comprèn el subsòl de l’edificació actual i la zona marcada en el plànol.

  El primer document on trobem referenciat un mas Ferrers és a l’Speculo del Monestir de Sant Llorenç del Munt. Es tracta d’una venda feta per Joan Bosc, fill de Jaume Bosc, de Terrassa, a Bartomeu Roure, d’una peça de terra a Sant Joan de Matadepera, en el lloc dit camp Palomer (...). Termena a sol ixent amb el mas del Plano, i part amb el  camí Real. A migjorn i a ponent, amb el camp del mas Ferrers (...). Fet així el 27 de desembre del 1408. Clos per Bertomeu Gili, notari de Terrassa. Sant Joan de Matadepera (Ferrando: 1987, 71).

  L’actual propietari la va comprar a l’amo del Mas de La Barata.

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Tomo IV. Catàleg de Béns.

  BALLBÈ. i BOADA, Miquel (1985) Masos i Pairalies de   Matadepera. Terrassa: Caixa d'Estalvis de Terrassa.

  ERRANDO,  A. (1987) El Monestir de   Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Pp.71.

  FONT, Xavier (1997) Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.

  FONT, Xavier; MUNUERA, Jaume (2014). Matadepera. Patrimoni cultural. Ajuntament de Matadepera. Abril de 2014.