Jaciment de cal Maiol Olèrdola

Alt Penedès
A 200 / 300 m. al SE de la masia de Cal Maiol
Des de la masia de Cal Maiol, seguir camí principal asfaltat que va a Moja. A 350 m. intersecció

Coordenades:

41.32094
1.71147
392159
4575186
08145-29
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Paleolític
Neolític
Bo
Legal
  • BPU
Catàleg de Béns protegits. POUM DOGC 29/01/2008
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 034A00010
Tríade scp
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

En aquest sector s'observen unes balmes obertes de encarades a nord-oest. Al peu d'aquestes s'extenen els camps de conreus hortícola i vitícola i algun sector amb vegetació de ribera. L'any 1961 aquest àrea fou explorada per Pere Giró, que no va obtenir resultats positius de les cavitats que va estudiar. A la part baixa, però, localitzà un taller de sílex en superfície amb materials molt escadussers, dels que destaca un gratador. En l'actualitat no s'observen materials lítics en superfície.