Les Planes Olèrdola

Alt Penedès
800 m. al SO del nucli de Sant Miquel, al costat S de la nau de la granja de Les Planes
Camí que neix d'un altre principal que uneix Moja amb S. Miquel. A uns 2 km de l'intersecció

Coordenades:

41.31465
1.71465
392415
4574484
08145-30
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Les restes materials són escasses.
Legal
  • BPU
Catàleg de Béns protegits. POUM DOGC 29/01/2008
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 035A00025
Tríade scp
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Les restes materials recollits en superfície són escasses en l'actualitat. Tan sols hem pogut constatar alguns fragments de tègula i de dòlia. No obstant això, sumant les troballes recollides ara i en el passat, es pot fer un estudi tipològic: 1. El conjunt de materials més nombrós és el de la ceràmica sigil·lata: fragment de vora de plat decorat amb motius florals i d'altres d'informes amb cercles de producció hispànica; un fragment informe decorat amb una figura humana incompleta i cercles concèntrics, també d'hispànica; base de peu anul·lar segurament de producció sudgàl·lica. 2. Ceràmica comuna romana amb una base de peu anul·lar i varis fragments informes, a més de comptar amb alguns fragments de ceràmica de cuina romana del tipus de "vora fumada". 3. Fragments de dòlia. 4. Dos fragments, un de la part del broquet i l'altra de la cassoleta, que podrien correspondre a una pipa romana. La pasta és de color groc clar i molt ben depurada, sense presentar cap decoració. Aquestes troballes són l'indici que en aquest espai podia haver estat ubicat algun nucli agropecuari, vil·la o pagus, entre el segle I d.c. i el IV, tot i que no s'ha trobat cap resta de construcció a part de les tègules.

El jaciment fou localitzat per en Xavier Virella, membre de l'Agrupació Excursionista Talaia, el mes de maig de l'any 1974.

VIRELLA, X. (1974). Secció de Cultura (grup d'investigacions arqueològiques). Circular per als socis. Agrupació excursionista Talaia. Vilanovai la Geltrú.