Can Castellví Olèrdola

Alt Penedès
A l'extrem oest del Fondo de la Seguera
Encreuament entre el camí del Fondo de la Seguera i el camí de Daltmar

Coordenades:

41.30473
1.69712
390931
4573404
08145-31
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XX
Bo
Legal
  • BPU
Catàleg de Béns protegits. POUM DOGC 29/01/2008
Fàcil
Residencial
Privada
001200600CF97C0001IL
Tríade scp
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Conjunt arquitectònic format per quatre cases adossades de forma paral·lela i una capella. Són edificis entre mitgeres i de planta rectangular dels quals sobressurt el de l'esquerra, que presenta un tractament diferenciat a la resta. Aquesta té les obertures disposades formant eixos, de majors dimensions i emmarcades amb pedra. La segueixen tres cases amb portals d'arc escarser adovellat, un d'ells inscrit amb l'any "1789". La darrera casa, que té el portal tapiat, presenta un finestral de tradició renaixentista amb guardapols motllurat. Entre aquesta casa i l'anterior s'hi adossa un pou. El tractament exterior dels murs és arrebossat. El ràfec està acabat amb una imbricació ceràmica, excepte a la primera casa, que té una senzilla cornisa ceràmica. En un costat del conjunt hi ha diversos cossos annexes d'ús productiu, construïts aprofitant el desnivell del terreny. Al costat oposat, perpendicular al conjunt, hi ha la capella i un paller.