Jaciment Can Marcet
Matadepera

  Vallès Occidental
  Av. de Rocafort, 67
  Emplaçament
  Urbanització Cavall Bernat
  603

  Coordenades:

  41.62664
  2.00733
  417310
  4608800
  Número de fitxa
  08120 - 175
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XI-XX
  Estat de conservació
  Regular
  No s’ha fet cap intervenció arqueològica que en pugui determinar l’estat de conservació ni la tipologia del jaciment.
  Protecció
  Legal
  BPU
  Tipologia C de la normativa específica pels elements arqueològics (Fitxa número 44 del Catàleg de Béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Accés
  Fàcil
  Altres
  Titularitat
  Privada
  Diversos propietaris
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Segons el Catàleg (2009), l’actual restaurant Cavall Bernat, de construcció moderna (1966), ocupa l’espai de l’antiga masia, que segons alguns autors ( Ferrando, 1987) correspondria al mas Marsans documentat a l’Speculo del Monestir de Sant Llorenç del Munt.

  L’espai de protecció de la fitxa del Catàleg inclou el subsòl de l’edificació actual i una zona circumdant, delimitada a llevant per l’Avinguda Rocafort; al nord pel carrer del Comerç, al sud per l’Avinguda de can Marcet i a  ponent pel carrer de la Carossa.

  Les dades de l’Speculo corresponen al segle XI: “Concessió feta per Odgari, abat, amb els seus monjos, a Berenguer, de tres mujades en el terme de Terrassa, en el lloc dit Matadepera, a Castanyet i a Bruguera. Termena a migjorn amb el camí que va a Marçans. A prestació de la tasca. Fet a 8 de les kalendes de maig de l’any 3 del regnat de Felip. Clos per T(...) Any 1063. Sant Joan de Matadepera, número 16” (Ferrando, 1987: 60) i  “ Àpoca feta per Jaume Ruvirta, abat del monestir de Sant Llorenç del Munt a Pere Riambau, de Sant Pere de Terrassa, de setanta sous, per raó dels terços d’eixorquies i intesties a ell pertanyents en el mas Marsans, de la parròquia de Sant Joan de Matadepera, fet a 4 de les nones de maig del 1349. Clos fet per Francesc Burguet, notari de Terrassa, pels successors de P. De Letone. Sant Joan de Matadepera, número 42” (Ferrando, 1987: 72).

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Tomo IV. Catàleg de Béns.

  FERRANDO i ROIG, Antoni (1987). El monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

  FONT, Xavier ; JUAN-MUNS, N. et al. (1989). Carta Arqueològica del Vallès Occidental. Arxiu d'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Servei d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya.

  FONT, Xavier (1997). Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.