Impremta Torrella Rubí

Vallès Occidental
Carrer Unió, 6 bis 08191 RUBÍ
Al nucli urbà

Coordenades:

41.49251
2.03026
419053
4593887
08184-152
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1926
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 14610DF1994S
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

En una sola nau es troba aquest complet taller d'impressió, precedit d'una estança a manera de despatx-recepció, i continuat per un pati interior. A sobre del taller es troba l'habitatge dels propietaris. Destaquen els mobles dedicats a la composició mecànica, encara en ús, així com una interessant linotípia datada l'any 1910, model 5 número 14354, fabricada a New York. De la seva producció editorial destaca l'edició del diari local "Endavant", de la que els editors conserven una col·lecció quasi complerta.

Sebastià Torrella Castellana nasqué a la vila de Sant Boi de Llobregat, Plaça del Mercat, núm. 2, el dia 12 de març del 1897. Després de recórrer amb la seva mare, mestra de professió, diverses poblacions catalanes, cursà els estudis bàsics al Seminari de Vic. L'aprenentatge d'impressor el començà a Barcelona als 14 anys a la "Tipografia Catòlica" el 1912; segueix formació professional a l'Institut Català de les Arts del Llibre. Al 1915 passà als Tallers de "Fèlix Costa", "Galobardes" i "Avel·lí Artís", al 1921 entrà als Obradors de "Ramon Tobella", iniciant la instal·lació del seu taller el 23 de Gener de 1922 al carrer Valldonzella, 12, 1r de Barcelona. El 1923, any en que va morir la seva mare, es traslladà a viure a Rubí, amb les seves germanes, carrer Unió, número 7, al costat del seu germà Sebastià. El 1924 ocupà el càrrec de regent a "Editorial Manresa", a la capital del Bages. El 1925 traslladaren el taller a Rubí, amb el nom comercial "Editorial Rubí". Primer s'instal·laren al Passeig Alfons Sala, 47 (Octubre 1925), Plaça Salmeron, 13 (Gener 1926), i Carrer Unió, 6 (Abril de 1926) fins a l'actualitat. Sempre comptà amb la col·laboració de les seves germanes Àngela i Eulàlia, de Josep Colomer Fortino i més tard d'Agustina Giralt Castellana, la seva esposa. El 1934 per alleugerir el treball manual s'incorporà al taller l'avenç de la composició mecànica. El 1949 es fan reformes estructurals del taller. El 1957 es pogué comptar amb una màquina d'introducció automàtica del paper de mides 30 x 45. El 1962, s'adquireix una màquina d'impressió mides 38 x 52 cm. El dia 22 de Setembre de 1971 morí Sebastià Torrella Castellana. El 1972 es canvia el nom comercial d'Editorial Rubí pel d'Impremta Torrella. El 1974 es reforma l'estructura general de l'immoble i el 1987 es comencen les renovacions tècniques precises per adaptar l'impremta als corrents actuals, incorporant imatge i text (TORRELLA GIRALT, 1997) .

CASTELL, EL (inèdit). 1998. Llistat de patrimoni industrial al confirmar, Document mecanografiat, 1998. CASTELL, EL (1999). Llistat de patrimoni industrial, Rubí, El Castell-Ecomuseu urbà. Document mecanografiat, 1999. TORRELLA GIRALT, Àngela, TORRELLA GIRALT, Pere (1977). Dos segles en la genealogia familiar de Sebastià Torrella Castellana i Agustina Giralt Castellana. Rubí. Impremta Torrella.