Horts de l'Altra Banda / Horts del carrer de Baix / Horts de la riera al c. de Sant Isidre
La Palma de Cervelló

  Baix Llobregat
  Sota el casc antic de la Palma
  Emplaçament
  Sota el casc antic de la Palma, al costat de la riera de Rafamans
  87

  Coordenades:

  41.41108
  1.96885
  413819
  4584905
  Número de fitxa
  08905 - 45
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Any
  1856
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  Varis propietaris
  Autoria de la fitxa
  Xavier Esteve Gràcia

  Conjunt d'horts situats al sud del nucli urbà, a banda i banda de la riera de Rafamans, que reben aigües del rec i condicionats amb diverses basses. Als de la banda esquerra del curs fluvial, la més pròxima al nucli urbà.
  Els horts de la Riera tenen un especial interès per la seva organització espacial. Cada habitatge del carrer Sant Isidre disposa d'un hort propi i, els límits d'aquests quedaven establerts per la prolongació dels límits laterals dels habitatges vers la riera, creant un interessant mosaic paisatgístic. Les cases es compraven amb parcel·les que llindaven amb la carretera i tenien terreny fins a la riera.
  A banda de l'interès ecològic i paisatgístic que representen els horts per sí mateixos, cal destacar la gran biodiversitat generada per la diversitat de vegetació i la proximitat de la riera i del bosc. A l'hivern, quan el bosc no és tan ric en aliments, ocells com les merles, els tallarols, els cargolets, els pinsans, els lluers, els gafarrons, les caderneres, els verdums, el sit negre, el gratapalles i esporàdicament el pinsà mec i el durbec s'acosten als horts per a cercar-hi aliment. També es troben hivernants com la cotxa fumada, el pit-roig i el tord. El pardal comú (Passer domesticus), el pardal xarrec (P. montanus), i les cueretes blanques i torrenteres són habituals durant tot l'any. A l'estiu s'hi poden observar estornells (Sturnus vulgaris), oreneta vulgar (Hirundo rustica) i oreneta cuablanca (Delichon urbica), i falciot negre (Apus apus) i ballester (A. melba). Ocasionalment garses, gaigs i xoriguers hi són observats.
  Dels mamífers cal destacar la rata comuna (Rattus norvegicus), que puja la riera. El ratolí (Apodemus sylvaticus), el talpó comú (Microtus sp.) i l'eriçó també hi són presents. En zones més allunyades del nucli urbà també hi apareix el porc senglar.
  El rèptil més habitual en aquest ambient sembla ser la sargantana ibèrica. També s'observen les dues espècies de dragons, sobretot a les cases velles.
  Els amfibis més habituals són el tòtil, el gripau comú, el gripau corredor, i la granota verda, aquesta última en clara regressió per la ocupació de les basses de reg per carpes, que preden sobre els ous. També es pot sentir la reineta (Hyla meridionalis) vora de les basses.

  A la Palma hi ha una Comunitat de Regants, constituïda l'any 1856, que aprofita aigua superficial de la riera de Rafamans mitjançant una resclosa (la resclosa de cal Sereno), que hi ha aigües amunt del nucli urbà. El volum de captació autoritzat, segons el registre de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), són 8 l/s. l'aigua es destina al reg dels horts familiars que hi ha al poble, situats tan al marge esquerre com al marge dret de la riera. La majoria d'ells tenen basses d'aigua i sobreeixidors que retornen els excedents a la riera.

  A la Palma hi ha una Comunitat de Regants, constituïda l'any 1856, que aprofita aigua superficial de la riera de Rafamans mitjançant una resclosa (la resclosa de cal Sereno), que hi ha aigües amunt del nucli urbà. El volum de captació autoritzat, segons el registre de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), són 8 l/s. l'aigua es destina al reg dels horts familiars que hi ha al poble, situats tan al marge esquerre com al marge dret de la riera. La majoria d'ells tenen basses d'aigua i sobreeixidors que retornen els excedents a la riera.