Habitatges a la carretera Laureà Miró 212-214
Sant Feliu de Llobregat

  Baix Llobregat
  Carretera Laureà Miró, 212-214

  Coordenades:

  41.38119
  2.04385
  420051
  4581515
  Número de fitxa
  08211-210
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Eclecticisme
  Segle
  XIX-XX
  Desconegut
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL (19/10/88)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  36074
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0117115DF2801E
  Autor de la fitxa
  CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIS LLOBREGAT

  Edifici de mitjanes dimensions entre mitgeres, de planta rectangular i cobert amb terrat a la catalana. En alçada s'estructura en planta baixa i dos pisos. La planta baixa, molt reformada, presenta dues obertures grans flanquejant una altra de més petita. El primer i el segon pis queden visualment unificats per la presència de pilastres amb base i capitell que recorren longitudinalment els dos cossos de la façana i que estan presents als extrems i al centre. Les dues del centre s'uneixen en un punt central i creen un espai on s'ubica un escut de blasó rodó rodejat de motius vegetals molt estilitzats. Dins de blasó s'aprecia, en posició central, un relleu en forma de guardiola rodejat de petits escuts de blasó francès antic. El coronament de la façana es resol en barana de balustres amb peanyes intercalades que suporten pinyes decoratives de pedra.
  Pel que fa a l'estructura dels diferents pisos, destaca la presència de balcons petits entre les pilastres. Són de plataforma rectangular amb frontal motllurat i barana de ferro forjat. Els del primer pis se sustenten sobre el ràfec de la planta baixa i les portes que els donen accés estan decorades per una imposta perimetral en forma de pilastra estriada. Els del segon pis se suporten sobre conjunts de dues mènsules i les portes d'accés no presenten decoració.