Habitatge al carrer Santa Maria, 3
La Palma de Cervelló

  Baix Llobregat
  C. Santa Maria, 3
  102

  Coordenades:

  41.4126
  1.96785
  413738
  4585075
  Número de fitxa
  08905 - 19
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Historicista
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA: 18296
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  3752330DF1835S
  Autoria de la fitxa
  Xavier Esteve Gràcia

  Casa de planta rectangular entre mitgeres, de planta baixa més pis amb coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. Aquesta està arrebossada, al pis superior es dibuixen carreus sobre el morter, a diferencia de la resta. Presenta una interessant decoració classicista, com ara els arcs-guardapols de les finestres i portes del primer pis, remarcats per un arc lleugerament apuntat a la part central i l'acabament d'aquest arc en mènsules amb decoració vegetal, tot recordant l'estil gòtic. Les obertures, de composició simètrica, consisteixen, a la planta baixa en una porta central amb, originalment, dos finestrals a banda i banda, un dels quals s'ha reconvertit en porta de garatge. A la planta pis s'hi ha disposat una balconada central, que centralitza la composició, amb barana de ferro forjat i amb accés per dues portes i sengles finestres a banda i banda. Sota la cornisa hi ha un registre decorat amb esgrafiats geomètrics que s'estén al llarg de la façana, subdividit per una sèrie de 10 mènsules de secció poligonal i decoració vegetal als respiradors de la solera. Dalt de tot, una barana de terracota coronada per cinc fulles que semblen de falguera simula l'existència d'un terrat.

  AAVV (2011) Revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la Palma de Cervelló (POUM). Catàleg de béns protegits. Ajuntament de la Palma de Cervelló. p. 34-35.
  DE BUEN LINARES, A.; ROIG i MESTRE, M.D.; VIVAR CANTALLOPS, J.A (1999): Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Natural de la Palma de Cervelló. Inèdit. Ajuntament de la Palma de Cervelló.