Ca la Rafela
La Palma de Cervelló

  Baix Llobregat
  C. Santa Maria, 29
  102

  Coordenades:

  41.41283
  1.96711
  413676
  4585101
  Número de fitxa
  08905 - 20
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XIX
  Any
  1823
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA: 18297
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  3752319DF1835S
  Autoria de la fitxa
  Xavier Esteve Gràcia

  Casa de planta rectangular entre mitgeres, de planta baixa més pis amb coberta de teula àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. Aquesta està arrebossada i pintada, i s'hi ha col·locat un sòcol de lloses de pedra. Les obertures de la planta baixa consisteixen en un portal, una finestra i una porta de cotxera. Una motllura horitzontal de secció semicircular separa la planta baixa de la planta pis. En aquesta planta hi trobem un balcó corregut, sostingut per tres mènsules motllurades, amb dues portes al centre i una finestra a cada banda. La barana del balcó és profusament decorada. A la part superior de les obertures destaca la presència d'una motllura decorativa de forma ondulada i per tres òculs cecs ovalats de línies ondulants. Al damunt hi ha quatre òculs més, també ovalats i disposats en horitzontal, de composició vegetal. Per sobre aquests ulls de bou pintat en forma de rombe horitzontal, hi ha escrit: "ANY 1823". Al mur corregut que corona l'edificació, a mode de barana de terrat, i separat del pis inferior per una motllura com la que separa els dos pisos inferiors, s'alterna el mateix tipus d'element ovalat en horitzontal i vertical. El mur està trencat per pilars decorats amb un relleu de garlandes i coronats per boles a manera de capcim.

  Si la data que consta a la façana és la data de construcció, cal hipotetitzar que l'edifici devia ser restaurat seguint els cànons del noucentisme, a començament del segle XX.

  AAVV (2011) Revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la Palma de Cervelló (POUM). Catàleg de béns protegits. Ajuntament de la Palma de Cervelló. p. 42-43.
  DE BUEN LINARES, A.; ROIG i MESTRE, M.D.; VIVAR CANTALLOPS, J.A (1999): Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Natural de la Palma de Cervelló. Inèdit. Ajuntament de la Palma de Cervelló.