Guixera de Can Masarnau
Òdena

  Anoia
  Camí de Can Masarnau, PK 0,100
  Emplaçament
  Turó al marge esquerre del camí de les Comes a Can Masarnau

  Coordenades:

  41.59379
  1.61082
  384221
  4605609
  Número de fitxa
  08143 - 311
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Edats dels Metalls
  Estat de conservació
  Dolent
  Inidentificable
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. 4770
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08142A01100113
  Autoria de la fitxa
  Lluís Pedraza i Jordana

  El jaciment quedà malmès degut a haver estat una cantera d'extracció de guix a cel obert, quedant, doncs, modificada la seva topografia i essent molt probable la total desaparició d'estructures.
  En les diverses visites al jaciment s'han recollit nombrosos fragments de ceràmica feta a mà tant en el cim com en la part baixa del vessant, els quals corresponen a diverses peces de fons pla i vores sortints i/o bisellades, decorades en alguns casos amb incisions inclinades en la part exterior del llavi; amb decoracions a base de cordons amb digitacions i alguns lleugers acanalats. També s'han recollit fragments de vores de tapadores i alguna peça brunyida. Segons aquestes característiques, es poden situar dins les produccions del Bronze Final III. Tot i que no s'observen estructures, tenint en compte la diversitat de formes ceràmiques, és possible afirmar que en aquest turó hi devia existir algun tipus d'hàbitat.

  El jaciment va ser descobert el 3 de setembre del 1989 per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI). Durant la revisió de la Carta Arqueològica, el 1991, i en d'altres i repetides visites al jaciment, s'han recollit habitualment nombrosos fragments de ceràmica feta a mà del Bronze Final.