Goigs de Sant Pere Perafita

Osona
Església de Sant Pere. Plaça de l'Església, 12. Nucli urbà de Perafita. Perafita.

Coordenades:

42.04211
2.10649
426050
4654838
08160-64
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XX
Mn. Adjutori Vilalta (música i lletra)
Bo
Física
Restringit
Religiós
Privada accessible
Bisbat de Vic. c. Santa Maria, 1. 08500. Vic
Jordi Compte i Marta Homs

Es tracta dels Goigs en honor a Sant Pere apòstol, patró de l'església de Sant Pere de Perafita. Els Goigs estan emmarcats en un requadre que presenta motius florals. A la part superior hi ha una imatge de Sant Pere, flanquejat per dos dibuixos de gerros amb flors. A la part central hi ha les estrofes de lloança i de pregàries dels vilatans que s'encomanen a la seva protecció, així com també la tornada; a la part inferior hi ha la partitura amb la música. Puix sou pedra i fonament de l'Església verdadera: MOSTREU VOSTRE VALIMENT GLORIÓS, PATRÓ, SANT PERE. ___________________________ Exercint de pescador allà, al mar de Galilea Jesucrist, el Redemptor us inculca una idea. Tant l'amor el foc encén que deixeu barca i ribera: Al Tabor, per un instant, - oh divina recompensa - podeu Vós, Jaume i Joan contemplar la glòria intensa. Tot el goig d'aquell moment us ha tret altra fal·lera: És, també, a Getsemaní que amb Jesús, fent l'hora santa contra el poble, fet botxí que ve a prendre'l, no us espanta aixecar gallardament el coltell, per fer-lo enrera: Quan Jesús Ressuscitat per damunt la mar camina Vós, a l'aigua us heu llençat per besar sa ma divina. Hi llisqueu lleugerament fins que el dubte us esparvera: Tan humil i tan sincer contesteu a tres preguntes que del cel sou fet Clauer per les tres respostes juntes. Crist us llega en testament el Primat i sa bandera: Pentecosta, amb el seu foc vigoritza el vostre oracle que es confirma, a cada lloc, per la força del miracle. Per Jesús, no amb or ni argent, un tullit es recupera: Al sentir-se vostra veu des la Càtedra de Roma tot l'ermot es fa conreu i aquell món pagà es desploma. Sou de bell començament el Pastor que el poble espera: Tan de prop a Crist seguiu per la ruta senyalada que com Ell, en Creu, moriu per el bé de la ramada. En aquell martiri lent oh, l'amor quina foguera: Des de temps ja secular Perafita vos venera, tot el poble i cada llar vostra protecció espera Deu-nos fe de bon creient que tan poc, ai, reverbera: Amb el rou d'aigua del cel deslliureu-nos de sequia. Del dimoni, llop cruel, defenseu la rodalia. La virtut sigui sement d'una eterna primavera: _____________________ Quan la Mort es faci esment que la vida és fugissera: MOSTREU VOSTRE VALIMENT GLORIÓS, PATRÓ, SANT PERE.

Els goigs són composicions poètiques, de caire popular, que es canten en llaor de la Mare de Déu, a Crist o als sants. Es canten col·lectivament, en el marc d'un acte religiós de cert relleu, com ara una missa de festa major, un aplec, una processó, etc. La seva finalitat, en el marc de devoció i en memorial d'un sant o santa, patró o patrona d'una comunitat, consisteix a donar les gràcies pels béns rebuts, o bé com a pregària per demanar la salut física o espiritual de la comunitat.