Arxiu parroquial de Sant Pere de Perafita Perafita

Osona
Rectoria de l'església de Sant Pere. Plaça de l'església, 1.Nucli urbà de Perafita. Perafita

Coordenades:

42.04194
2.1065
426051
4654819
08160-63
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Modern
Contemporani
XIV-XIX
Bo
Física
Restringit
Científic
Privada accessible
Bisbat de Vic. c. Santa Maria, 1. 08500. Vic
Jordi Compte i Marta Homs

L'arxiu Parroquial de Sant Pere de Perafita conté la documentació generada pel funcionament propi d'una parròquia a nivell d'administració i de l'activitat notarial i es conserva en dues ubicacions diferents. Una part es conserva a la rectoria de l'església de Sant Pere de Perafita i una altra part es conserva a l'arxiu Episcopal de Vic, el qual es troba ubicat al sobreclaustre de la Catedral de Vic i part dels pisos superiors del Palau Episcopal, edifici annex a la Catedral. El fons documental que es conserva a la rectoria no es troba classificada ni ordenada i consta de diverses unitats documentals de cronologia variada que va des del segle XVI al XIX, així com papers esparsos. Entre la documentació hi ha llibres de baptismes (segles XVII, XVIII i XIX), matrimonis (segle XVII), llibres d'administració de les confraries del Roser, Sta. Llúcia, Nostra Senyora dels Dolors, etc. (segles XVII, XVIII i XIX), llibres de visites pastorals, llibres de registre de testaments, administració de comptes, etc. Entre els papers esparsos titulats matrimonis, obits i manuals notarials es troba documentació que va de 1595 a 1623. Els fons documental conservat a l'arxiu Episcopal consta de 9 sèries amb 14 unitats documentals, en suport de paper i pergamí amb volum i lligall, i una cronologia que va del segle XIV al XIX. Les sèries documentals de l'arxiu Parroquial de Sant Pere de Perafita són les següents: - Sèrie. 2.96.56. Aniversaris i celebracions. 1 UD. 1649-1676. - Sèrie. 2.96.61. Comptes i factures. 1 UD. 1701-1900. s. XVIII-XIX. - Sèrie. 2.96.64. Correspondència. 1 UD. 1701-1900. s. XVIII-XIX. - Sèrie. 2.96.66. Confraries. 2 UD. 1636-1660. Recull les confraries de les ànimes i la del Roser - Sèrie. 2.96.70. Testaments. 5 UD. 1535-1849. - Sèrie. 2.96.71. Actes notarials. 1 UD. 1501-1900. s. XVI-XIX. - Sèrie. 2.96.73. Processos. 1 UD. 1501-1600. Principi del s. XVI. - Sèrie. 2.96.75. Vària notarial. 1 UD. 1613-1809. - Sèrie. 2.96.76. Pergamins. 1 UD. 1301-1700. s. XIV-XVII.

A partir de la pàgina electrònica de l'arxiu Episcopal de Vic (www.abev.net) es poden consultar les fitxes de les diferents sèries on s'hi reflecteixen les unitats documentals de que consta i les dates extremes. També es pot accedir a les fitxes de les unitats documentals de cada seria descrites amb un títol formal, on hi consten les dates, el volum i el suport, el sistema d'organització, les característiques físiques, la llengua en què està escrit i notes complementàries.

www.abev.net