Girifràs Calaf

Anoia
Girifràs. s/n. 08280 Calaf.
S'hi pot arribar des del Soler Lladrús, o bé, des de la N-141 km 21 a l'alçada del Molí del Sala.
742

Coordenades:

41.71377
1.47302
372972
4619124
08031-116
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
Modern
XIV-XVIII
Bo
Legal
Catàleg de Masies
Fàcil
Sense ús
Privada
08031A007000320000KD
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Masia aturonada que es troba al límit amb el terme de Calonge de Segarra al sud-oest. Per les seves característiques hauria estat un casal fortificat o casa forta, essent possiblement l'ampliació d'una anterior fortificació. S'observen diversos cossos, essent el més primitiu el que es troba a tocar del barranc. Té una certa semblança a Castelltort, ubicat a uns 700 metres al nord i pertanyen al municipi de Calonge de Segarra.
S'observa una evolució constructiva, afegint diversos cossos a l'edifici original. L'edifici principal és de planta rectangular, consta de soterrani, planta baixa, planta de pis, i golfes. Els murs estan fets amb petits carreus en filades horitzontals, essent a les cantoneres de dimensions més grans. La coberta és a dues vessants ( est-oest), amb teula àrab.
L'accés principal, el trobem a la façana sud, i presenta una entrada amb arc escarser adovellat i brancals de pedra. A la resta de la façana s'observen finestres amb brancals i llinda de maons ( fruit de modificacions posteriors) a la planta de pis, i un petit contrafort i espitllera a la planta baixa.
La façana est, és possible una de les més interessants, amb contraforts pronunciats, façana en forma de proa, i finestres repartides per la façana en diferents estils fruit de modificacions posteriors. Tenim finestres amb brancals i llindes de maons, altres amb llindes de fusta, i altres amb llindes, brancals i ampit de pedra.
La façana nord, presenta dos cossos adossats, i té una finestra a la planta de pis amb ampit de pedra. Esmentar que aquesta façana, es troba arrebossada. Un dels cossos és d'una sola planta amb coberta a una vessant, i murs de pedra i maons. L'altre cos, de planta quadrada té dos nivells, i es podria tractar del cup, el qual connectaria amb el celler ubicat a l'edifici principal. De la façana oest, només es poden observar dues petites obertures, ja que la resta de la façana es troba ocupada per una edificació, que representa una ampliació del cos principal. Té la mateixa alçada que aquest, i coberta a una vessant ( oest), amb teula àrab. Presenta a la façana nord, una obertura tapiada amb arc de mig punt adovellat de petites dimensions. Aquest espai, possiblement ha estat modificat, perdent la volumetria original. La façana oest d'aquest cos, s'observen diferents finestres senzilles a la planta de pis. D'aquesta façana neix un cos de planta rectangular, amb funcions de magatzem.
Uns 15 metres al sud del conjunt, hi podem observar les ruïnes de diferents construccions de petites dimensions, que tenien funcions agrícoles i ramaders. Cal fer esment, que venint del camí abans d'arribar-hi, hi ha un pou i una bassa rectangular.

Mas documentat des d'antic, segurament d'origen medieval. Surt esmentat en documentació notarial de 1387, del notari de Calaf, Bernat Agramunt