Forn de la Torre Tavernera
Vallromanes

  Vallès Oriental
  Carretera BP-5002, Km. 8-9
  Emplaçament
  Vessant E de la muntanya de Sant Miquel. Indicador del Camp de Golf (trencall de la BP-5002).

  Coordenades:

  41.53413
  2.2873
  440547
  4598299
  Número de fitxa
  08296 - 7
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Romà
  Segle
  IIaC-IIdC
  Estat de conservació
  Dolent
  Actualment no hi ha cap resta visible
  Protecció
  Legal
  Catáleg Bens a Protegir POUM 2008. J-31. Jaciment. BCIL
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si. (CC.AA.35.40.06)
  Accés
  Fàcil
  Lúdic
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 009A09100
  Autoria de la fitxa
  J.Montlló/M.Bosch (ACTIUM SCP)

  Es tracta d'un conjunt de "doliae", un forn de doble cambra i elements constructius negatius (sitges?), apareguts al voltant de la Torre Tavernera, que avui és la seu del Club de Golf Vallromanes.

  Hi ha dues fitxes corresponent a jaciments arqueològics a la Torre Tavernera, seguint la classificació de la Carta Arqueològica, tot i tenir les mateixes coordenades i les mateixes indicacions imprecises d'ubicació: un és un grup de dues sitges i l'altre el conjunt d'elements amb el forn.
  A la publicació de ROVIRA i PASCUAL (1970) es precisa que l'àmfora en qüestió fou dipositada al Museu d'Arqueologia de Catalunya.

  Excavacions realitzades per J. Estrada els anys 1953 i 1959 on es va localitzar un forn de doble cambra amb les parets caigudes, amb força troballes de material ceràmic. Molt a prop es localitzaren 5 doliae. El Sr. Gerard Rovira Cruells trobà dins una sitja una àmfora greco-itàlica amb la marca L.CAE L.AUR COS R VZAN.
  Aquestes troballes es van fer al rebaixar terres per fer-hi una carretera. La continuïtat de les troballes de "tegulae" fins a la casa fan pensar en una relació amb una possible vil·la situada sota l'actual casa.
  Els materials estan al Museu Arqueològic de Catalunya i també en tenien J. Estrada i G. Rovira.
  El senyor Estrada va morir a finals de l'any 2001 i el Museu de Granollers està amb contacte amb els seus hereus per recuperar aquests materials, inventariar-los, classificar-los i posar-los a l'abast d'investigadors i públic en general.

  ESTRADA i GARRIGA, Josep (1955) Síntesis arqueológica de Granollers y sus alrededores. Granollers
  ESTRADA, Josep i VILLARONGA, Leandro (1967) "La Lauro monetal y el hallazgo de Cànoves (Barcelona)". I.P.A. Monografías XXVIII. Barcelona.