Sitges de la Torre Tavernera
Vallromanes

  Vallès Oriental
  Carretera BP-5002, Km. 8-9
  Emplaçament
  Vessant E de la muntanya de Sant Miquel. Indicador del Camp de Golf (trencall de la BP-5002).

  Coordenades:

  41.53376
  2.2874
  440555
  4598257
  Número de fitxa
  08296 - 8
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Ibèric
  Romà
  Segle
  III-IaC
  Estat de conservació
  Dolent
  Tot i que es veuen ceràmiques escampades en els marges es fa difícil la seva ubicació precisa.
  Protecció
  Legal
  Catáleg Bens a Protegir POUM 2008. J-32. Jaciment. BCIL.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si. (CC.AA.35.40.05)
  Accés
  Fàcil
  Lúdic
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 009A09100
  Autoria de la fitxa
  J.Montlló/M.Bosch (ACTIUM SCP)

  Conjunt de sitges aparegudes al marge dret del camí que puja al castell de Sant Miquel. Més amunt aparegué part d'un molí i restes de dos murs. La imprecisió de la ubicació fa difícil la seva ubicació exacta, ja que actualment està força urbanitzat.

  Segons la fitxa de la Carta Arqueològica, hi ha materials d'aquest jaciment al Museu de Granollers, però en la nostra visita no s'ha pogut confirmar aquest fet.
  També n'hi ha en el Museu d'Arqueologia de Catalunya. Es tracta d'un lot de ceràmica campaniana de cuina (cuina itàlica no vernissada. També hi ha, en teoria, l'àmfora Dressel 1C amb la inscripció pintada.

  Documentat i excavat per Josep Estrada l'any 1953. Va aparèixer un conjunt de sitges ubicades al marge dret del camí que va al Castell de Sant Miquel. El material aparegut fou ceràmica ibèrica a mà amb decoració de cordons, àmfora ibèrica, kalathos, ceràmica de vernís negre,... Més amunt aparegué la part inferior d'un molí circular. J. Estrada trobà dos murs de pedra seca que definien una habitació de 5 per 4 metres. Actualment no es veuen estructures però es continua trobant ceràmica escampada.

  ESTRADA i GARRIGA, Josep (1955) Síntesis arqueológica de Granollers y sus alrededores. Granollers
  ESTRADA, Josep i VILLARONGA, Leandro (1967) "La Lauro monetal y el hallazgo de Cànoves (Barcelona)". I.P.A. Monografías XXVIII. Barcelona.
  FABRE, G; MAYER, M i RODÀ, I (2002) Inscriptions Romaines a Catalogne, V. Diffusion Debocard. Paris.
  NOLLA, Josep Maria (1976) "Una producció característica: les àmfores DB", a Cypsela II, pàgs. 222-224.
  ROVIRA, Gerardo; PASCUAL, Ricardo (1970) "Hallazgo de una ánfora romana con inscripción pintada" Información Arqueológica, núm. 2. Barcelona, maig-juny de 1970.
  SANMARTÍ, Enric i BARBERÀ, Josep (1984) "Nota sobre un conjunt de ceràmiques romano-republicanes trobades a la Torre Tavernera de Vallromanes (Vallès oriental, Barcelona)", a Informació Arqueològica núm. 43 juliol-desembre de 1984, pàgs. 73-80.