Forn de Guix
Sant Martí de Tous

  Anoia
  Flix. A l'oest del nucli urbà.
  Emplaçament
  Carretera C-241C, km. 6,85
  467

  Coordenades:

  41.56671
  1.51762
  376402
  4602731
  Número de fitxa
  08226 - 163
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Ibèric
  Romà
  Segle
  I ac
  Estat de conservació
  Regular
  No s'ha efectuat cap intervenció arqueològica, per tant, es desconeix l'estat de conservació del jaciment
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  08226A005000310000AB
  Autoria de la fitxa
  Núria Cabañas

  En motiu de la revisió de la Carta Arqueològica de Sant Martí de Tous que es du a terme el març de 2016 es visita la zona, ja que l'afeccionat local, Vicenç Guinart ens informa de la presència de material arqueològic d'època ibèrica a l'indret. Durant la visita no s'observa cap estructura, però sí divers material arqueològic, del qual recollim el que resulta més significatiu: Ceràmica comuna ibèrica: diversos fragments informes. Ceràmica grisa de la costa catalana: dos fragments informes. Dolium: dos fragments informes. Àmfora itàlica de pasta vesuviana: diversos fragments informes. Ceràmica a mà que podria ser coetània a la resta del material. Fragments informes i sense decoració. Ceràmica vidrada monocroma de color verd-melat d'època moderna. Vora d'un objecte de vidre de cronologia indeterminada. La revisió del material extret amb anterioritat per part de l'afeccionat local Vicenç Guinart no aporta cap novetat respecte als materials recuperats durant la intervenció reglada: fragments informes de ceràmica comuna ibèrica, àmfora itàlica de pasta vesuviana i teula. A la llum dels materials recuperats ens trobem davant restes d'ocupació d'època iberoromana. La naturalesa de l'ocupació es fa difícil de discernir, si bé la zona on es troba és força elevada respecte al seu entorn immediat i té un control visual molt ampli sobre la conca de la riera de Tous, fet que podria apuntar a que es tractés d'un punt de control.

  Foto: Angels Pujol SPAL (2016: pag.201- 204)

  PUJOL, A. (2016). Sant Martí de Tous. Revisió de l'inventari arqueològic i estudi del poblament des de la Prehistòria fins a l'Edat Mitjana. Diputació de Barcelona.