El Trull
Sant Martí de Tous

  Anoia
  Camps de conreu de la Guinardera. Al sud del nucli urbà.
  Emplaçament
  Camí de Tous a l'Albrereda, primer trencant a la dreta passat el Pont de la Passada
  451

  Coordenades:

  41.55533
  1.50978
  375726
  4601479
  Número de fitxa
  08226 - 162
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Neolític
  Estat de conservació
  Dolent
  Malgrat que l'absència d'excavació no permet comprovar l'estat de conservació de les restes, la presència de carbons en abundància a nivell
  superficial fa pensar que l'assentament es torbaria greument afectat per les tasques de cultiu.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  08226A008000160000AU
  Autoria de la fitxa
  Núria Cabañas

  A nivell superficial, i visible en les ortofotos de l'ICGC (fig. 1), s'observa una àmplia àrea on la terra és de color gris fosc en contraposició al substrat vermellós/ocre natural de la zona, fet que es deu a que la terra es troba tacada per carbons.
  En la visita realitzada en motiu de la revisió de la Carta Arqueològica del municipi el mes de març de 2016 es recuperen fins a 3 nuclis i 5 ascles de sílex de color negre i gris fosc, algunes d'elles treballades. Pel que fa al material ceràmic, s'han recuperat diversos fragments molts petits de ceràmica a mà amb la superfície allisada, entre els quals una vora exvasada amb el llavi apuntat que correspondria a un recipient de mida petita. Pel que fa a les atmosferes de cocció, dos dels fragments presenten cocció completament reductora, una oxidant i una de mixta.
  La revisió del material extret amb anterioritat per part de l'afeccionat local Vicenç Guinart ens mostra diverses restes de indústria lítica (núlcis de sílex, restes de talla i algunes làmines retocades), així com ceràmiques decorades atribuïbles al neolític postcardial. Així doncs, ens trobem davant un punt d'ocupació coetani a la cabana excavada al jaciment d'Els Vilars, situada just a l'altra riba del riu i a la mateixa alçada. Aquest fet, juntament amb la gran quantitat de carbons i cendres que aflora a superfície en tota la zona, fa valorar la possible relació amb la cabana excavada, que presentava una base feta amb una capa de carbó vegetal de 3- 5 cm (nivell IV) (Clop et al. 2005). Aquestes coincidències fan plantejar, a nivell d'hipòtesi, la possibilitat de que ens trobem davant d'una cabana que formés part de la mateixa entitat d'ocupació a l'aire lliure instal·lada durant el V-inicis IV mil·lenni cal BC a la riba de la riera de Tous.

  Foto: Angels Pujol SPAL (2016: pag.193-200 )

  PUJOL, A. (2016). Sant Martí de Tous. Revisió de l'inventari arqueològic i estudi del poblament des de la Prehistòria fins a l'Edat Mitjana. Diputació de Barcelona.