Forn de Coll de Bassa Sant Feliu Sasserra

Bages
Sector sud del terme municipal
A 350 metres per pista forestal de la carretera B-431, punt quilomètric 60

Coordenades:

41.91763
2.00834
417767
4641106
08212-58
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
Bo
El forn presenta alguna esquerda en els murs de càrrega. Tot i així, el fet que es continuï utilitzant dóna fe que el seu estat de conservació és bo.
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 002A00016
Jordi Compte i Marta Homs

El forn de Coll de Bassa està situat al sud-oest de la masia que li dóna nom, en un petit pla envoltat pel serrat de Coll Lligó.
Es tracta d'una forn que combina en la seva construcció la maçoneria de pedra i el maó. És de planta quadrada d'uns cinc metres per costat i presenta tres nivells.
El nivell inferior, que correspon a la sala on es fa el foc, presenta una composició simètrica amb dues obertures de pedra d'arc rebaixat doble, la de dreta està tapada. A banda i banda d'aquestes obertures, el mur sobresurt formant un rudimentari contrafort. L'espai a on es troben aquestes dues arcades queda sota un cobert sustentat amb pilars i bigues de fusta.
El nivell del mig, que correspon a l'espai a on es couen els maons i les teules, presenta una forma quadrada i està construït amb maçoneria de pedra exteriorment i amb maó a l'interior. Consta en el seu interior d'un gran espai cúbic amb diversos forats disposats regularment al terra, que correspon al lloc es col·loca l'obra que es vol coure.
El nivell superior consisteix en un cobert sustentat per pilars de maó i bigues de fusta, ennegrits per l'ús del forn.
A l'entorn del forn hi ha diverses estructures, espais i eines que tenen relació directa amb l'ús del forn, com la zona on s'extreu la terra, l'espai a on aquesta es remulla i es barreja, el cobert on es fan els maons i les teules amb motlles o la petita casa on pernocta el forner quan el forn està en plena cocció.

Segons fonts orals, aquest és un dels dos únics forns d'obra que segueixen actius en tota l'àrea del Lluçanès.

Antigament, cada masia amb una certa entitat comptava amb un forn d'obra dins les seves terres. La funció dels forns d'obra era coure maons i teules principalment, que servien per arranjar o ampliar les edificacions ja existents, o bé per a fer-ne de noves.