Forn de calç FC005 Vallirana

Baix Llobregat
Fondo de la Guixera - Can Bogunyà
Al costat del Pont de la Cocona, al marge dret d'un torrent força malmès
219m

Coordenades:

41.36614
1.93779
411162
4579948
08295-405
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
Les boques de la primera i segona cambra estan enderrocades.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08296A00400007
Adriana Geladó Prat

Forn de calç triple situat al marge dret d'un torrent. Està format per tres cambres de planta circular, excavades al terreny natural de la zona. Les parets estan rubefactades per l'acció del foc i l'alta temperatura que soportaven. La primera i la segona cambra estan enderrocades per la banda de la boca d'accés. La segona i la tercera es comuniquen mitjançant una obertura d'arc de mig punt que conserva una de les impostes originals de pedra.

Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana.

Aquests forns estaven destinats a l'obtenció de calç mitjançant la combustió a altes temperatures de la pedra calcària de la zona. Podien ser d'un sol ús o bé permanents, i podien estar excavats en un talús del terreny o construïts en un terreny pla. La calç s'utilitzava per a la construcció (morter de calç) i la vinya (esterilització de plagues), entre d'altres usos (desinfecció de l'aigua, tractament de les pells dels animals…).

Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7289 (Consulta: 12-04-2017). OLLÉ DORCA, Francesc (2010). "El treball de la pedra a Vallirana". Materials del Baix Llobregat, 16, p. 61-69.