Forn a la carretera entre Igualada i Òdena (C-37z)
Òdena

  Anoia
  Carretera C-37, PK 67,700
  Emplaçament
  El jaciment està situat a l'esquerra dels vials d'accés al polígon industrial d'Igualada (C-37)

  Coordenades:

  41.59896
  1.63442
  386197
  4606151
  Número de fitxa
  08143 - 325
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Contemporani
  Estat de conservació
  Dolent
  Camps de conreu
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. 12210
  Accés
  Difícil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  6262202CG80665
  Autoria de la fitxa
  Lluís Pedraza i Jordana

  A l'esquerra de la carretera d'Igualada a Òdena, a la part superior del marge de la paret de margues excavada per la riera d'Òdena, es poden veure les restes seccionades de la cambra de cocció d'un forn de teules, probablement modern. Tot i que s'intueixen algunes empremtes la major part de l'estructura ha desaparegut
  Tot i que s'intueixen algunes empremtes de la cambra de combustió retallades al terreny natural, la major part de l'estructura ha desaparegut. La part de la coberta del forn està perduda i, com ja s'ha dit, la resta de l'estructura està seccionada per l'erosió natural. Només són visibles fragments de les parets de l'enderroc a la cambra de cocció. Cal tenir en compte que el forn estava excavat en origen als marges de les parets de roca sedimentària que es desplomen abruptament sobre la riera d'Òdena.
  A l'entorn immediat, en un radi limitat de metres, es trobaven fragments molt grollers de teules.

  No hi ha constància documental de les circumstàncies de la troballa. Durant la visita d'enguany (juliol del 2012) va ser força complicat identificar-ne la ubicació. Les restes que es conserven, molt poc visibles, són en un procés irreversible de destrucció. No es va localitzar tampoc cap fragment de ceràmica o de material de construcció associat.