Força de Freixenet Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Sector nord-oest del terme municipal
A 700 metres de la carretera BP-4654, punt quilomètric 10,000

Coordenades:

42.09803
2.11658
426949
4661038
08195-31
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
Romànic
XII
Dolent
En ruïnes. La vegetació cobreix pràcticament totes les restes.
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Defensa
BCIN (R.I.) - 51 - 0005172 - 00000
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 004A00001
Jordi Compte i Marta Homs

La força de Freixenet està situada als plans de Torrents, a la part dreta del pista que travessa cap als termes de Lluçà i Alpens Era una domus fortificada que encara conserva l'estructura de la planta i el fossat circular. Actualment es troba coberta per vegetació tot i que es poden observar restes de murs del perímetre i d'algunes estructures amb obertures dels murs interiors.

Els Freixenet o Fuxanet tingueren un paper notable en la història de Sora i en la d'Orís, d'on sembla que en tingueren les castlanies. El 1109, Guillem Bernat de Duocastella encomanà la castlania de Duocastella a Bernat Ermengol de Freixenet. La casa o força de Freixenet, d'on prenia el locatiu Bernat Ermengol, es trobava dins la parròquia d'Alpens. Aquesta família va acabar essent senyora total de Duocastella i es va refondre amb la família Manlleu. A principis del segle XIII posseïen el castell de Duoacastella i la força de Freixenet els esposos Bernat de Manlleu i Saurina. L'any 1227, Saurina de Manlleu posseïa la força de Freixenet o Fuxanet i féu pacte de cedir-la al rei, si aquest en tenia necessitat a causa de la guerra que el rei manava contra el seu marit (Bernat de Manlleu), motivada pel castell de Duocastella. Les notícies dels Freixenet desapareixen en el segle XIV.

AADD. Els castells catalans, Volum IV, Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 1990