Fontcendra Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Sector sud del terme municipal
A 950 metres de la carretera BV-4608, punt quilomètric 1,800

Coordenades:

42.06209
2.13082
428086
4657035
08195-30
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
L'edifici es va reformar a principis de segle, quan es va renovar la teulada aixecant un nou pis, les golfes. La majoria d'estances per a ús agropecuari també s'han reformat en els últims anys, com la pallissa annexa a la façana oest, que actualment forma part de l'habitatge o l'antic femer reconvertit en cobert.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 003A00018
Jordi Compte i Marta Homs

Fontcendra està situada al peu del Bac de Fontcendra, un serrat boscós que delimita naturalment els termes municipals de Sant Agustí de Lluçanès i Perafita, i prop del gorg de la Vaca.
Es tracta d'una masia de dimensions mitjanes formada per un volum principal de planta rectangular, format per planta baixa, primer pis i golfes amb teulada a doble vessant amb aigües a les façanes laterals. Els murs de càrrega estan construïts amb maçoneria de pedra irregular i estan arrebossats en les parts que s'han reformat recentment, exceptuant una part construïda amb obra vista.
La façana principal, orientada a l'est, presenta la majoria d'obertures emmarcades amb llinda de fusta i brancals de maó, exceptuant la porta principal que té brancals de pedra picada i la finestra situada a la seva dreta, que conserva brancals i llinda de pedra picada. A l'esquerra de la porta principal, trobem una porta d'accés al corral dels conills i un abeurador pel bestiar. A l'extrem esquerra s'hi observa un porxo, reformat recentment.
A la façana sud trobem un cobert, de teulada a una sola vessant i pilars de maó, amb un porxo a sobre.
La façana oest està dominada per un cos annex que sobresurt de la façana. Originalment era una pallissa, a la que s'accedia a través d'una escala independent, i més tard va passar a ser un corral. Actualment s'ha reformat i s'ha enderrocat l'escala passant a formar part de l'habitatge. També en aquesta façana trobem l'accés a un estable, actualment en desús.
La façana nord està dividida entre la part que correspon al volum central i la que correspon al cos annex. La primera presenta diverses obertures disposades irregularment en un mur de maçoneria de pedra, la part que correspon al cos annex està arrebossada i mostra dues obertures de gran tamany.
A l'entorn de la masia trobem un cobert de nova construcció a uns metres de la façana nord, la font que proveïa la masia, que es troba a uns dos-cents metres en direcció sud, i un abeurador que es troba a mig camí de la font i que servia també com a dipòsit per emmagatzemar l'aigua de la font.

La masia té dos accessos. El que està més ben condicionat, ve de la carretera BV-4608 passant pel Gorg de la Vaca. L'altre accés, de trànsit més dificultós baixa pel bac de Fontcendra des del collet d'en València, a la carretera BP-4653.

Construïda probablement durant el segle XIX, lligada a la masia del Prat de la que n'és masoveria. Es troba referenciada documentalment en la convocatòria de l'ajuntament de Sant Agustí per arranjar un camí veïnal l'any 1893.

MESTRE, P. Fira ramadera de l'Hostal del Vilar (Sant Agustí de Lluçanès), Cossetània, Valls, 1999