Bardolet Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Sector nord-est del terme municipal
A 800 metres del nucli de l'Alou pel camí veïnal de Casademunt

Coordenades:

42.09295
2.13928
428821
4660455
08195-29
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Regular
Presenta vegetació, erosió i degradació de l'arrebossat dels murs a causa, en part de la manca d'ús que té.
Renovació de la teulada i sostres nous per part dels propietaris actuals. Conserva l'estructura d'ús original dels interiors de les estances a la planta baixa com l'entrada, les corts de bestiar amb les menjadores els bous i la cuina.
Inexistent
sí, IPA. 4
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 001A00008
Jordi Compte i Marta Homs

La masia de Bardolet està situada prop del nucli de l'Alou, al peu del bac de Bardolet enfrontada al serrat de Baró i al serrat de Sant Genis.
És un edifici de planta rectangular de mitjanes dimensions que està composat per un volum central, un volum adossat a la part lateral esquerra de diferents cossos (corts i estables) i altres construccions independents destinades a usos agrícoles i ramaders.
El volum principal està composat per planta baixa i dos pisos amb teulada de doble vessant i aigües a les façanes laterals. Les parets de càrrega són de maçoneria de pedra amb força morter, parcialment arrebossades i delimitades per cantonades diferenciades de pedra picada.
La façana principal està orientada a l'est i presenta una composició simètrica d'eix vertical amb nou obertures, tres a cada planta. Les vuit finestres tenen brancals de maó i llinda de pedra, i la majoria conserven la llinda de fusta a sobre de la de pedra. La porta principal que també conserva llinda de fusta a la part superior té brancals i llinda de pedra picada, en la qual hi ha gravada una inscripció i la data 1825.
La façana nord només té una finestra de brancals de maó i llinda de pedra. La façana oest presenta una obertura a la planta baixa i tres al segon pis construïdes amb brancals de maó i llinda de pedra. També s'hi pot observar bigues de fusta disposades longitudinalment formant part del mur.
La façana sud conserva sols una finestra amb brancals de maó i llinda de pedra i se li adossa un volum que està format per dos cossos usats com a estables i corts. Té teulada de doble vessant a diferent altura del volum principal i sobresurt per la part posterior ocupant part de la façana oest.
Les altres construccions independents s'usen com a pallisses i coberts.

La llinda de la porta principal té la inscripció: JOSEPH DE VILAR I VILA ME HA FET FER EN LO ANY 1825.
Segons es recull en l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya l'antiga masia de Bardolet era més petita i estava situada pocs metres més endavant de l'actual.

La masia de Bardolet es troba documentada al 20 abril de 1555 en un document de compra del mas Font Subirà i Jussà, dit Bardolet, de Sant Agustí per part del Vilar de Sant Boi. En les mateixes dates també la trobem esmentada en el Memorial de Geroni Casademunt on es diu que l'any 1560 una filla de Bernat Casademunt es casà amb el masover de Bardolet, masia que també era coneguda com la Font de Pi.
Bardolet, dita Font Subirà i Jussà, apareix l'any 1624 formant part de les propietats del Vilar de Sant Boi; i l'any 1716 en el Resum del cadastre reial del terme de Sant Agustí de Lluçanès posseïda per Pere Vilarassau.
La construcció de l'actual edifici es pot datar de l'any 1825 feta fer per Josep de Vilar segona la llinda de la porta principal. Bardolet va continuar formant part de l'extensa xarxa de masoveries del Vilar de Sant Boi fins l'any 1923 quan és comprada pels actuals propietaris com a masoveria de la masia de Casademunt de Pi.

MESTRE, P. Fira ramadera de l'Hostal del Vilar (Sant Agustí de Lluçanès), Cossetània, Valls, 1999
YLLA-CATALÀ, G. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Sant Agustí de Lluçanès, 1990
Fons patrimonial del Vilar de Sant Boi de Lluçanès. Llibre de notes d'actes. Registre vell
Memorial de Jeroni Casademunt de Pi (1842-1854)