Casanova dels Munts Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Sector est del terme municipal
A 500 metres del camí asfaltat que condueix al Santuari de la Mare de Déu dels Munts

Coordenades:

42.07605
2.15158
429819
4658568
08195-28
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Regular
Es manté l'estructura original de l'edifici, que conserva encara l'embigatge de fusta original. Només s'observen reformes en la pallissa annexa i en una obertura de la façana est. Els murs presenten un arrebossat molt degradat, i vegetació i humitat en les façanes est i nord.
Inexistent
Difícil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 002A00027
Jordi Compte i Marta Homs

La Casanova dels Munts està situada a la vessant sud del massís dels Munts, a pocs centenars de metres del Santuari de la Mare de Déu dels Munts, entre el Serrat de la Pinassa i Montorro.
Es tracta d'un edifici de dimensions mitjanes, format per un volum central de planta quadrangular i un cobert annex.
El volum principal té planta baixa i un pis i presenta una teulada a doble vessant amb aigües a les façanes laterals. Està construït amb maçoneria de pedra irregular amb poc morter i arrebossat, actualment força degradat.
La façana principal està orientada al sud i presenta una composició simètrica d'eix vertical. A la planta baixa trobem la porta principal, amb brancals i llinda de pedra picada, on apareix la inscripció "Edificada per Don Joaquim de Vilar en 1843". A banda i banda de la porta trobem dues finestres, que com totes les obertures de l'edifici (exceptuant la porta principal) tenen llinda, ampit i brancals de maó. Al primer pis hi ha tres finestres col·locades sobre cada una de les obertures de la planta baixa.
La façana posterior o nord, presenta quatre obertures i les altres dues façanes tenen dues obertures cada una al primer pis. La façana oest tenia adossades dues edificacions a nivell inferior de teulada, fet que queda palès amb la negrosa marca horitzontal que s'hi pot observar.
El volum annex, que sobresurt de la façana est seguint la direcció de la façana principal, està construït en dues fases diferenciables per les cantonades diferenciades que han quedat enmig del mur. Els murs són de maçoneria de pedra i la teulada a dues vessants seguint la mateixa direcció que l'edifici principal, s'ha reformat amb materials actuals com la totxana i les bigues de pòrtland.

Construïda l'any 1843 per Joaquim de Vilar, del Vilar de Sant Boi de Lluçanès.