Casanova del Prat Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Sector sud del terme municipal
A 650 metres de la carretera BP-4653, punt quilomètric 15,000

Coordenades:

42.06839
2.13001
428026
4657736
08195-27
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
L'edifici conserva l'estructura original, encara que s'han reformat els sostres consolidant-los amb bigues de pòrtland, la paret est del segon pis, construïda amb totxo i els murs de càrrega, que s'han arrebossat. La part dreta de la planta baixa conserva els estables del bestiar, ja que segueixen en ús.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 003A00018
Jordi Compte i Marta Homs

La Casanova del Prat està situada davant la masia del Prat, adossada als antics corrals que tanquen la lliça d'aquesta masia i encarada a Sant Boi de Lluçanès.
Es tracta d'una masia de petites dimensions, formada per un volum principal de dos pisos i teulada a doble vessant amb aigües a la façana principal.
L'edifici conserva l'estructura i la funció d'estable de les vaques a la part dreta de la planta baixa, encara que antigament ocupaven tota la planta. El segon pis s'ha reformat com a habitatge.
La façana principal que està orientada a l'est presenta les parets arrebossades i un sòcol rebatut, a més de diverses obertures, algunes de nova construcció com el finestral de l'esquerra.
La façana posterior conserva els murs de maçoneria de pedra irregular amb arrebossat degradat per l'erosió. Presenta sis obertures, entre les que destaca a la planta baixa una gran porta amb brancals de pedra picada i llinda de fusta, a més d'una altra porta tapiada amb totxo que conserva la llinda de fusta. La resta d'obertures, estan emmarcades amb maó en els brancals i fusta en la llinda.
A la façana sud hi ha un cos annex de teulada a una sola vessant que sobresurt lleugerament de forma perpendicular a la façana principal. Antigament constituïa el femer i la cort de porcs, encara que actualment s'ha disminuït la seva llargada i s'utilitza com a cobert.
Una era enllosada, desgastada pel pas del temps i per l'ús que se n'ha fet, presideix tota la part davantera de la masia. Al seu voltant hi trobem altres estructures arquitectòniques, com l'edifici de dos pisos que envolta una part de l'era, construït amb pedra en el primer pis que corresponia a unes corts i graner, o les granges modernes que s'han construït al sud-est de la masia.

El nom de la Casanova del Prat pertanyia originalment a la masoveria annexa a la masia del Prat per la façana oest, a l'altre costat de l'actual masoveria, fins que als anys 40 es van condicionar les estances que tanquen la lliça del Prat com a habitatge formant l'actual Casanova del Prat

Habilitada per a l'habitatge als anys 40, encara que podem suposar que el seu origen com a edifici per a usos agropecuaris és força anterior. Com el seu nom indica, és una masoveria del Prat.