Ca n' Alou Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Sector nord del terme municipal
150 metres al nord del nucli de l'Alou, carrer de l'Alou, 31

Coordenades:

42.09629
2.13063
428109
4660833
08195-32
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Barroc
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Presenta esquerdes i vegetació que cobreix part d'alguns murs.
La seva estructura i les cantonades diferenciades integrades denoten diverses ampliacions.
Els anys 80 es va reformar la teulada i es va semiarrebossar la façana sud.
Inexistent
sí, IPA. 26
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 001A00017
Jordi Compte i Marta Homs

La masia de Can Alou està situada al nord de l'Alou al peu del serrat de Cal Llosades.
És un edifici de mitjanes dimensions que està composat per diversos cossos adossats i edificacions independents d'ús agrícola i ramader.
El volum principal està format per tres cossos adossats rectangulars diferenciats a través de les cantonades de pedra que estan integrades als murs i pel diferent nivell de les seves teulades. Les parets de càrrega són de maçoneria de pedra amb morter i amb alguns murs semiarrebossats.
El cos central que està format per planta baixa, un pis i golfes i una alçada major, està coronat per una teulada de doble vessant amb aigües a la façana principal que està orientada a l'est. La façana està articulada per una porta amb brancals i llinda de pedra picada on hi ha gravada la data 1795 i una creu amb restes de policromia vermella. A sobre hi ha una finestra emmarcada amb pedra picada, ampit motllurat i també la data de 1795 a la seva llinda. A part posterior de la façana hi ha diverses obertures emmarcades amb pedra picada, una de les quals té la data de 1769 a la seva llinda.
A la part lateral dreta del la façana principal hi ha adossat perpendicularment un cos composat per planta baixa i un pis amb teulada a doble vessant, murs de maçoneria de pedra i façana orientada al sud. Destaca una arcada dovellada que a la planta baixa que dona a un espai cobert amb volta de canó de pedra i una finestra, al primer pis, amb ampit motllurat brancals i llinda bisellats de pedra amb la data de 1796. La façana est d'aquest cos conté un pou adossat i dues finestres emmarcades amb pedra picada.
A la part lateral esquerra de la façana principal hi ha adossat longitudinalment un cos composat per planta baixa i primer pis amb teulada a nivell inferior de doble vessant i aigües a la façana principal. A la seva part baixa s'hi adossa perpendicularment un cobert de maçoneria de pedra amb teulada a doble vessant. El primer pis presenta una finestra amb ampit motllurat, brancals i llinda bisellats de pedra amb data de 1782. La façana sud està presidida per un gran balcó d'arc rebaixat de maó pla i tres petites finestres disposades irregularment.
Finalment a la part oest de la masia hi trobem dos cossos independents construïts amb pedra d'ús agrícola i ramader, pallissa i cort.

Aquesta masia formava el límit d'un extens Alou o domini del monestir de Ripoll que arribava fins a Casarramona a Sora. Avançat el segle s. XVI es desfà l'organització que havien format els homes de Pi i queda adscrita a Sant Agustí. L'actual edificació, situada al costat del camí ramader, és de la segona meitat del segle XVIIII i és masoveria de la Casanova del Francàs.

MOLERA-FABRÉ. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Sant Agustí de Lluçanès, 1984