Fontermona Sant Feliu Sasserra

Bages
Sector central del terme municipal
A 1500 metres per pista forestal de la carretera B-431, punt quilomètric 64'6

Coordenades:

41.94913
2.00291
417357
4644609
08212-15
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Regular
Presenta esquerdes a les parets, estructures annexes parcialment derruïdes així com els batents de la porta principal trencats. Al voltant es troba ple de bardisses i males herbes denotant el poc ús de la casa.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 006A00069
Jordi Compte i Marta Homs

Fontermona està situada a llevant de la riera de Relat sobre l'extrem sud-oest del serrat del molí de Badia.
Es tracta d'una masia de petites dimensions formada per un volum de planta rectangular composat per dos cossos, el més petit, situat a la dreta prové d'una ampliació i deixà una cantonada diferenciada de pedra treballada integrada al mur. Les parets són de maçoneria de pedra en el seu cos antic i de pedra i maó al cos nou. La masia està composta per planta baixa i primer pis amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal orientada al sud-oest, presenta una composició asimètrica amb dues obertures per planta. A la planta baixa hi ha dues portes, la del cos antic amb brancals i llinda de pedra bisellada i la del cos ampliat emmarcada amb maó. Al primer pis i sobre la porta principal hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat, a la dreta s'hi ubica una finestra emmarcada amb maó.
La façana sud-est presenta tota la planta baixa dominada per corts i estables que queden oberts per pilars de maó. A la primera planta hi ha una finestra al centre emmarcada amb maó. Dues escales de pedra situades a la banda dreta de la façana donen accés al nivell de la façana nord-est salvant el desnivell de terreny en el qual es troba emplaçada la masia.
La façana nord-est, totalment recoberta de bardisses, presenta només un pis i quatre obertures: una porta i tres finestres, totes elles emmarcades amb maó.
A la part de la dreta de la façana nord-oest en sobresurten dues estructures de pedra d'ús agropecuari fins a nivell de primer pis, deixant visible una porta emmarcada amb maó i fusta i una finestra emmarcada amb maó.
A uns metres de la masia en direcció nord-est hi ha un cobert de teulada a doble vessant construït amb totxana.

Es troba una primera referència documental de la masia de Fontermona en el llibre de Consueta de 1618. Tot i que podria tenir uns orígens anteriors, l'edificació actual no és anterior al segle XVIII.

AADD, Sant Feliu Sasserra. Capital històrica del Lluçanès: dels orígens als nostres dies, Centre d'Estudis del Lluçanès i Centre d'Estudis del Bages, 2003