Puig Lluçà Sant Feliu Sasserra

Bages
Sector central del terme municipal
A 1500 metres per pista forestal de la carretera B-431, punt quilomètric 64'3

Coordenades:

41.94295
2.00188
417264
4643924
08212-16
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Els murs de càrrega presenten diverses reformes en alguns panys i heterogeneïtat en la conservació de l'arrebossat.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 006A00047
Jordi Compte i Marta Homs

Puig Lluçà està enclavada en un extrem del serrat de Puig Lluçà, en una zona de forts desnivells a llevant de la riera de Relat, a l'altura del pla d'Argilers.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta quadrada i diverses construccions annexes d'us agropecuari ubicades davant la façana principal. El volum principal està format per planta baixa i primer pis i té la teulada a doble vessant amb aigües a la façana principal. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra amb carreus grans a les cantonades, que queden diferenciades.
La façana principal, orientada al sud-oest, queda tancada dins la lliça i presenta sis obertures disposades simètricament. A la planta baixa s'hi obre al centre una portalada amb brancals de pedra i llinda datada el 1866. A la dreta hi ha una finestra emmarcada amb maó i a l'esquerra una porta, també emmarcada amb maó. Al primer pis, i sobre la porta principal, hi ha un balcó emmarcat amb pedra bisellada i a banda i banda té una finestra emmarcada amb pedra bisellada.
La façana sud-est presenta tres obertures disposades irregularment que combinen el maó i la fusta en l'emmarcat. A l'esquerra de la façana hi ha la porta que dóna accés a la lliça.
La façana nord-est presenta cinc obertures, dues a nivell de planta baixa i tres a nivell de primer pis. Destaquen la finestra petita de la planta baixa i les dues finestres dels extrems del primer pis, emmarcades amb maó. A la part esquerra hi sobresurt una estructura de maó que correspon a la cisterna que recull l'aigua de la teulada. Una petita elevació del terreny permet l'accés a la porta central d'aquesta façana, que es troba a nivell de primer pis.
La façana nord-oest presenta únicament dues obertures a nivell de planta baixa.
Davant la façana principal hi ha una lliça delimitada als costats per dos murs de pedra i al davant per diverses estructures construïdes amb pedra i totxana d'ús agropecuari, entre les que destaca una gran pallissa amb teulada a doble vessant, davant la qual s'hi ubica l'era.

El significat etimològic de Lluçà, que en aquest cas és una deformació de Jussà, prové de Jus i significa que està per sota. El nom es deu segurament al seu emplaçament.

La masia de Puig Lluçà, també esmentada com Puig Jussà i Puig inferior, es troba documentada des de la baixa Edat Mitjana, en un document del 22 de novembre de 1406 en que apareix Puig Jussà a la llista de caps de casa súbdits del monestir de Lluçà fet en motiu de la proclamació d'un sagramental o salvaguarda reial. També surt reflectit en un capbreu de la cambreria de Santa Maria de l'Estany datat entre finals del segle XIV i principis del XV en la que apareixen unes peces de terra del mas Puig inferior, corresponents a la batllia del mas Serra de Sant Feliu, com a propietat del monestir. L'edifici actual va ser construït a mitjans del segle XIX tal com es reflecteix amb la data que apareix a la llinda de la porta principal: 1866.

PLADEVALL, A, Santa Maria de Lluçà. Antiga canònica agustiniana, 1997
ROCAFIGUERA, F de, El capbreu de la cambreria de Santa Maria de l'Estany de temps del cambrer Antoni Bet, Patronat d'Estudis Ausonencs, 1987