Pujalt Sant Feliu Sasserra

Bages
Extrem est del terme municipal
A 2000 metres per pista forestal de la carretera B-431, punt quilomètric 63'4

Coordenades:

41.92575
2.03067
419629
4641987
08212-14
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Presenta arrebossat parcialment degradat. Recentment s'han fet reformes a l'interior.
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 001A00050
Jordi Compte i Marta Homs

Pujalt està situada en una carena que fa de límit municipal pel sector est entre les valls del riu d'Ases i la de la riera Gavarresa.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta rectangular amb una ampliació lateral i una en alçada, composat per planta baixa, primer pis i golfes. Té teulada de doble vessant amb aigües a la façana principal. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra petita i plana amb carreus treballats a les cantonades.
La façana principal orientada a l'oest queda tancada dins la lliça i presenta una composició pràcticament simètrica de deu obertures. A la planta baixa destaca la porta principal emmarcada amb pedra bisellada flanquejada per una porta a l'esquerra i dues finestres a la banda dreta, una d'elles emmarcada amb brancals de pedra i llinda de fusta. Al primer pis, i sobre la porta principal, hi ha un balcó emmarcat amb pedra bisellada flanquejat per dues finestres emmarcades amb maó. A les golfes i seguint l'alineació del primer pis s'obren tres finestres de menors dimensions emmarcades amb maó.
La façana sud presenta únicament tres obertures disposades irregularment, dues a la planta baixa i una al primer pis, totes elles emmarcades amb maó.
La façana est presenta una cisterna al centre de la planta baixa i dues obertures a la seva dreta emmarcades amb maó. A nivell de primer pis hi destaquen dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit motllurat força erosionats, i una finestra a la dreta emmarcada amb maó. A les golfes sols hi ha una finestra al centre emmarcada amb maó.
La façana nord queda dominada per una pallissa adossada amb nivell de teulada inferior a doble vessant, construïda amb pedra i maó. Presenta diverses obertures emmarcades amb maó i unes escales de pedra que condueixen al primer pis.
Davant al façana principal hi ha diverses estructures d'ús agropecuari construïdes amb pedra i maó que tanquen la lliça juntament amb un únic accés construït amb pilars de maó i coronat per una barbacana.

La masia de Pujalt té uns provats orígens medievals (MASRAMON; 1990). Es troba una referència documental de la masia de Pujalt en el llibre de Consueta de 1618. Tot i així, l'edificació actual no és anterior al segle XVIII.

AADD, Sant Feliu Sasserra. Capital històrica del Lluçanès: dels orígens als nostres dies, Centre d'Estudis del Lluçanès i Centre d'Estudis del Bages, 2003
MASRAMON, R, El Lluçanès central. Història de la baronia de Lluçà, Ajuntament de Prats de Lluçanès, 1990