Font Prop Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Nucli urbà de l'Alou
Camí de Sant Genís de Pi, s/n

Coordenades:

42.09429
2.13254
428265
4660609
08195-58
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
Dolent
L'entorn proper a la font es troba en estat de deixadesa. Hi trobem diversos plàstics, gran quantitat de bardissa i el fang provinent del pas de les vaques. Convindria netejar aquest entorn.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Josep Rovira Capdevila. Casademunt de Pi. 08586. Sant Agustí de Lluçanès
Jordi Compte i Marta Homs

La font Prop està situada a tocar del nucli de l'Alou, a la vora d'un rec que segueix la direcció sud i en el marge d'un camp que limita amb les cases del nucli.
La font es troba a escassos metres del carrers de Sant Genis i del nucli de l'Alou i és de fàcil accés.
Es tracta d'una font formada per un dipòsit de pedra i un mur, també de pedra, davant del que surt el brollador. Tota l'estructura es troba coberta de molsa i heures. La utilització de la font com a abeurador per al bestiar boví provoca que davant la font s'hi estanqui l'aigua formant un gran fanguissar que la fa inaccessible.

Segons els veïns del poble el cabal no és regular al llarg de l'any i és inexistent en èpoques de sequera.
El topònim de la font prové del fet de trobar-se propera al nucli de l'Alou.

Segons els veïns del poble, antigament s'utilitzava la font per abastar el nucli de l'Alou, però actualment l'únic ús que té és el d'abeurador de bestiar.