Font dels veïns Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Extrem nord del terme municipal
A uns 100 metres de la carretera BP-4654, punt quilomètric 11,150

Coordenades:

42.09982
2.12661
427781
4661228
08195-56
Patrimoni natural
Zona d'interès
Contemporani
XX
Germans Miqueló
Bo
L'entorn proper a la font està en bon estat, tot i que convindria netejar periòdicament el camí d'accés, posar una porta per a passar el filat elèctric que creua aquest camí i senyalitzar-lo adequadament, ja que en el moment de la visita la senyalització era inexistent.
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Ref. cad.: 004A00001
Jordi Compte i Marta Homs

La font dels Veïns està situada al límit nord del terme municipal, a pocs metres de la font Coloma, que es troba en terme d'Alpens.
L'accés a la font és a través d'un caminet que surt paral·lel a la carretera en direcció sud des del punt on es pot deixar el cotxe, que és comú amb la font Coloma. Després de recórrer uns cent metres trobem la font.
La font es troba a l'esquerra del rec seguint la direcció de les aigües, de manera que per a accedir-hi s'ha de creuar el rec i pujar uns graons de pedra. El brollador sobresurt d'un petit mur de pedra, que actualment està cobert de molsa, i té un tap per a emmagatzemar l'aigua quan el cabal és insuficient. D'aquest mur en surt un altre brollador, que actualment està obturat i sense ús. A la dreta d'aquesta estructura hi ha un petit banc de pedra.
La font està envoltada de bosc, en una zona molt obaga i humida.

La font manté uns nivells acceptables de nitrats (les anàlisis del GDT dels anys 2002, 2004 i 2005 marquen nivells de 19'10, 27'30 i 20'80 respectivament), encara que convindria seguir fent anàlisis per assegurar-ne la potabilitat.
En el moment de la visita el cabal de la font era abundant. (novembre 2005)

Antigament, la font més important de la zona era la font Coloma, en terme d'Alpens, però en perdre's aquesta, els germans Miqueló d'Alpens van rehabilitar i batejar la font dels Veïns, que va agafar el topònim pel fet que es troba al límit entre els dos termes municipals (el de Sant Agustí de Lluçanès i el d'Alpens) i veïns de tots dos pobles s'hi trobaven.

AADD. Les fonts que tenim. Osona i el Lluçanès. Grup de Defensa del Ter, Manlleu, 2005