Font del mas de les Fonts 2 Vallirana

Baix Llobregat
PR-C 160 - Mas de les Fonts
Al sud de la masia del Mas de les Fonts, al marge del camí que porta a la Penya del Moro
406m

Coordenades:

41.35815
1.93194
410662
4579067
08295-650
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08296A00500005
Adriana Geladó Prat

Font aïllada construïda al marge del camí, prop de la font natural del Mas de les Fonts. Presenta una planta rectangular i té forma d'abeurador. Està bastida damunt d'un basament de pedra i compta amb un únic broc per on brolla l'aigua (tub metàl·lic encastat i reformat). Compta amb un desaigüe circular situat a l'extrem inferior est de l'estructura que desemboca en un canal excavat al sòl. La font està bastida en pedra irregular de diverses mides i està completament arrebossada.

La font té una alta capacitat de recàrrega amb pluges intenses. Aquest fet es beneficia de la filtració de l'aigua a través de les fractures que presenta la roca de la zona, provocant la dissolució dels carbonats de la roca calcària i creant les cavitats o avencs. Alhora també es crea un sistema hidrogeològic complex. És típic dels sistemes càrstics.

AMICS DE VALLIRANA (2007). La Vallirana del segle XX. Imatges i Memòria. Vallirana: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, p. 34-35. MARGALL, M.; MIRALLES, J. (2016). Diagnosi dels espais lliures-Municipi de Vallirana. Informe tècnic. Barcelona: [Diputació de Barcelona, Inèdit], p. 15. OLLÉ, Francesc (2016). Vallirana, poble d'aigua. Vallirana: Amics de Vallirana, p. 24, 25.