Font del Collet Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Sector central del terme municipal
En el creuament de les carreteres BP-4653 i BP-4654.

Coordenades:

42.08372
2.1371
428630
4659432
08195-61
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Regular
Seria interessant rehabilitar la font perquè torni a rajar.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 002A00009
Jordi Compte i Marta Homs

La font del Collet està situada just davant de la masia del Collet de Sant Agustí, a l'altre costat de la carretera BP-4653, en un coll format pel massís dels Munts i el serrat de les Ginestes que marca la divisòria entre les aigües del Ter i del Llobregat, i prop del naixement de la riera de Cussons.
S'accedeix a la font des de la carretera BP-4653 ja que es troba a escassos metres de la mateixa.
La font, que recull les aigües d'una part de la baga dels Munts, està formada per una estructura de pedra de la que només en sobresurt el mur frontal, en el que es troba el brollador, actualment obturat. El tancament del brollador de la font i l'aprofitament dels prats que l'envolten per a la pastura han provocat diversos canvis en l'entorn més proper de la font deixant-ne una part amagada.
A l'entorn de la font hi han prats amb alguns pins, roures i boixos.

Des de fa uns anys, la font no raja perquè el propietari va tapar el brollador. El topònim de la font fa referència al lloc geogràfic en el que es troba.

Antigament, quan la masia del Collet de Sant Agustí també era un hostal, aquest era un punt de parada per als ramats transhumants. Els pastors que manaven aquests ramats deixaven el bestiar als prats que envolten la font durant la nit. També era i és un punt de parada pel fet que es troba a l'encreuament de dues carreteres i davant del restaurant del Collet de Sant Agustí.