Font del Bac Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Sector sud-oest del terme municipal
300 metres al nord-oest de Fontcendra

Coordenades:

42.06409
2.12684
427759
4657261
08195-73
Patrimoni natural
Zona d'interès
Contemporani
Regular
La vegetació cobreix la font i l'entorn més proper. Convindria desbrossar l'entorn per facilitar l'accés a la font, que actualment és dificultós.
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Ref. cad.: 003A00018
Jordi Compte i Marta Homs

La font del Bac està situada al límit sud-oest del terme municipal, prop dels camps coneguts com les Planes i al peu del bac de Fontcendra, que delimita físicament els termes municipals de Perafita i Sant Agustí de Lluçanès.
L'accés a la font és a través d'un camí que surt en direcció nord-oest de la masia de Fontcendra.
La font està formada per un brollador que surt d'una roca foradada a nivell del sòl, i al marge d'un camp. L'aigua cau en un petit bassal, on s'acumula abans de seguir rec avall fins a trobar-se primer amb el rec del Prat i més endavant amb la riera del Sorreigs.
L'entorn de la font és especialment humit ja que es troba en un indret obac, i la vegetació que hi creix cobreix parcialment la font.

En el moment de la visita (novembre 2005) l'aigua brollava amb un bon raig, encara que segons el propietari la font s'asseca fàcilment quan hi ha sequera.

Fa relativament pocs anys, la masia del Prat s'abastava únicament d'aquesta font a través d'una canalització que portava l'aigua rodada fins la mateixa masia. Actualment el cabal que genera la font és insuficient per a la masia degut, segons el propietari, a la construcció d'un gran dipòsit d'aigua en terme municipal de Perafita que es troba proper a la font.